Prevajanje in prevodi s katerimi si odpremo vrata v prihodnosti

Koliko jezikov govori povprečen Slovenec? Smo v samem vrhu ali bolj na repu Evrope? Koliko jezikov govorite vi? Ste vešči jezika vašega poslovnega partnerja? Nič hudega, če niste. Zato so tu prevajalske agencije, ki poskrbijo da bo prevajanje in prevodi enostavni in kakovostni.

Raziskave so pokazale, da skoraj vsak prebivalec Slovenije poleg materinskega jezika govori še vsaj en dodaten jezik. Odstotek takšnih je zelo visok, natančneje spada med večjimi v Evropi. 93% odstotkov vseh Slovencev govori vsaj še en tuj jezik. Najpogostejši jezik je prav angleščina. Zato ne preseneča, da je veliko agencij, ki nudi storitev prevajanje in prevodi za tuje jezike, predvsem v nemški, francoski ali kater drug evropski jezik.

Agencije so vedno odlična izbira pri prevajanju kompliciranih in daljših dokumentov. V kolikor potrebujemo prevode zaradi poslovanja s tujino, je vedno dobro imeti kakšno prevajalsko agencijo na strani, ki nam bo dober in kakovosten prevod ponudila v kar se da kratkem času. Prevajanje in prevodi so lahko precej težavni. Zlasti, če gre za strokovno terminologijo. V takšnih primerih se je zagotovo najbolj pametno obrniti na strokovno pomoč. Zopet agencije, ki opravljajo storitev prevajanja. Poslovanje s tujino lahko obrodi sadove, zlasti pa smo za tujce zanimivi, če smo pozorni na njihov jezik. Komuniciranje v njihovem jeziku je velikokrat prava smer. Znak spoštovanja pa je le še potrditev uspešnega poslovanja. Vsako tuje podjetje bo zelo veselo, ko bo videlo, da se vi kot poslovni partner nadvse trudite komunicirati v njihovem jeziku. Seveda, da pa bo prevajanje in prevodi natančno in enostavno, prepustite to delo prevajalcem. Te bodo poskrbeli, da bodo vaše besede pravilno razumljene. Ne bo se vam zgodilo, da vas vaš poslovni partner v danem trenutku ne bi razumel zaradi vaše pomanjkljivosti znanja njihovega jezika. Tako boste poslali jasno sporočilo vsem tistim, ki z vami že poslujejo, kot tistim s katerim še nameravate.

Kratka zgodovina slovenskega jezika

Slovenski jezik je eden izmed bolj unikatnih na svetu, razvijal pa se je več stoletij. Če smo natančni, se zgodovina našega jezika deli na dva dela in sicer na obdobje starejšega in novejšega knjižnega jezik. Starejši del traja tam nekje do polovice 16. stoletja, novejši pa od takrat do danes. Jezik je zanimiv predvsem zato, ker na skoraj vsakih nekaj kilometrov najdemo novo narečje oz. dialekt.

Ocenjujejo, da ga govori okoli 2.5 milijona ljudi po celotni Zemlji. Precej težaven je tudi prevod jezika v tuje jezike, saj imam precej jezikovnih posebnosti. Eden izmed najbolj pomembnih in tudi znanih dokumentov so Brižinski spomeniki. Le-ti so bili spisani konec 10. stoletja

V obdobju od 13.-16. stoletja so se pojavljala že pisna besedila, ki so vsebovala raznorazne narečne značilnosti. Gre se za predvsem cerkvena besedila, kot so molitveni listi, spovedni obrazci. Pravi slovenski knjižni jezik se je začel izoblikovati od 16. stoletja dalje. Za to je odgovorna predvsem protestantska cerkev, saj so ga protestanti izoblikovali s pomočjo pisnega izročila in govorice ljubljanskih meščanov. V tem obdobju sto bile natisnjene tudi prve slovenske knjige.

Kot ste se verjetno učili že v šoli sta bili prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem, napisal ju je Primož Trubar.

Ovira slovenskemu jeziku je bila protireformacija, ob koncu 18. stoletja pa so se poizkusi ustanovitve slovenskega knjižnega jezika spet pojavili. Dandanes je ta jezik že zelo dobro utečen, najbolje pa je opisan Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Vsekakor gre za zanimiv, ampak za tujce tudi težak jezik.

Zanesljivi in hitri prevod iz italijanščine v slovenščino

Ljudje se po navadi odločimo za neko storitev, če nam cenovno ustreza oziroma načeloma toliko časa iščemo ponudnika, da dobimo pravo ceno. Če potrebujete prevajanje italijanskega jezika, vam bo Poliglot zagotovo ustrezal, saj so vsekakor tisto pravo podjetje, ki nudi zanesljiv in hiter prevod iz italijanščine v slovenščino.

Lahko vam zagotovim, da če boste ali potrebujete prevod iz italijanščine v slovenščino, da ga boste dobili od strokovnjaka, ki svoje delo opravlja hitro, natančno, kakovostno in zagotovo ima za prevajanje tisto pravo izobrazbo, ki jo potrebuje. Prevajalske agencije se zagotovo trudijo, da so čim bolj kvalitetne in da delo opravijo brez napak, saj si seveda vsak želi dobre reference in zadovoljne stranke.

Poleg tega, da lahko dobite kakovosten prevod iz italijanščine v slovenščino, pa lahko dobite tudi sodno overjene prevode, tolmačenje in lektoriranje in to vse pri istem ponudniku. Vsekakor  je bistvo, da če potrebujete sodni prevod iz italijanščine v slovenščino, da ste pozorni na to da ima tolmač prava pooblastila od Ministrstva za pravosodje, saj mora biti takšen prevod tudi pravilno ožigosan.

Prevod iz italijanščine v slovenščino mora biti obvezno dobro narejeno, tako da le preverite vse kar vas zanima in naj ne bo cena bistvenega pomena, saj je mogoče bolje plačati malo več in tako za svoj denar dobiti le najboljše. Ker je ponudnikov veliko je zelo fino preveriti tudi reference ali pridobiti le najboljša priporočila, saj je bistvo, da boste na koncu zadovoljni in mirni, ker boste vedeli, da imate najboljši prevod iz italijanščine v slovenščino.

Angleški prevodi

Dejstvo, da dandanes zelo veliko ljudi odlično govori angleško, nas še ne sme zapeljati k napačnemu sklepu, da za angleški prevod ne potrebujemo več profesionalnih prevajalcev. Dobro znanje angleščine namreč nikakor še ne pomeni, da znamo tudi prevajati.

Seveda lahko sami prevajamo besedila za osebno uporabo, če pa gre za strokovno prevajanje v angleščino, pa moramo imeti res odlično znanje angleščine in dobro poznati stroko ter imeti na voljo veliko časa. Profesionalni prevajalci za angleški prevod imajo znanje in izkušnje, ki se najbolj očitno pokažejo pri prevajanju strokovnih besedil ali pravnih dokumentov. Tu se izkaže, da je znanje jezika mnogo premalo – prevajalec potrebuje tudi strokovno znanje z določenega področja, ki ga praviloma nima vsak.

Tudi prevajanje spletnih strani v ali iz angleščine zahteva specifična znanja in zelo pogosto tudi hkratno prevajanje večih prevajalcev. Večji prevajalski projekti zahtevajo veliko koordinacije in znanja s področja projektnega vodenja. V rokah neizkušene prevajalske ekipe se veliki prevajalski projekti praviloma končajo slabo – z zamudo in z neustreznim prevodom, ki naročniku lahko povzroči veliko škodo in zmanjšan ugled podjetja. Angleški prevod za poslovno uporabo zato ni nekaj, kar bi lahko zaupali vsakomur, ampak le izkušeni prevajalski agenciji. Kaj ponujajo jezikovne šole?

Prevajalske agencije

Prevajanje lahko opravljajo posamezniki ali pa vedno bolj razširjene prevajalske agencije. Le- te poleg prevajanja ponujajo še lektoriranje, sodne prevode, tolmačenje; nekatere tudi jezikovne tečaje ter izobraževanja in seminarje za tuje jezike. V prevajalskih agencijah so zaposleni izkušeni in strokovno usposobljeni prevajalci različnih evropskih in svetovnih jezikov; za določene specifične potrebe naročnikov pa najemajo tudi zunanje sodelavce.

Tako nekatere prevajalske agencije ponujajo poleg prevajanja iz tujih jezikov v slovenskega in obratno še prevajanje zakonodaje EU –besedila z različnih področij EU kot so finance, pravna besedila, raziskave, … ter različna strokovna besedila, npr. s področja turizma, kmetijstva, financ, šolstva; razne tehnične prevode ter še kaj. Ponudba je res velika, odločitev katero prevajalsko agencijo bi izbrali pa težka. Najbolje se je pozanimati pri poslovnih partnerjih ali znancih, s katero so bili zadovoljni. Lahko pa tudi poizkusimo na slepo. Vse je odvisno od tega ali potrebujemo kakovosten prevod npr. strokovnega besedila ali le nek splošen prevod. Na podlagi tega se bomo odločili ali bomo sami prevedli določeno besedilo ali ga predali izkušeni prevajalski agenciji. Za več informaci o tem kako poteka literarno prevajanje kliknite na prej omenjeno povezavo.

Prevajanje in prevajalske agencije

Na splošno o prevajanju
Prevajanje uporabljamo takrat, kadar hočemo neko besedo ali besedilo prevesti iz enega v drug jezik. Poznamo pisno prevajanje in ustno prevajanje, ki ga pa z drugo besedo imenujemo tolmačenje. Tolmačenje se večinoma uporablja na kakšnih razpravah, sodiščih itd. Pisno prevajanje pa se uporablja največkrat pri prevajanju filmov, knjig, revij itd.

Continue reading “Prevajanje in prevajalske agencije”

Simultano prevajanje

Včasih nastanejo situacije, ko se srečajo sogovorniki, ki pa med seboj ne morejo komunicirati, ker jim noben jezik ni skupen, v takšnih situacijah sta simultano ali pa konskutivno prevajanje idealna rešitev.

Simultano prevajanje pomeni, da prevajalec prevaja vzporedno s tem, ko govornik govori. V tem primeru torej, ko prevajalec prevaja istočasno, ko govornik govori, nastaja večglasje v prostoru. Konsekutivno prevajanje pa se dogaja tako, da prevajalec in govornik govorita eden za drugim, to je izmenično. To pomeni, da najprej govori govorec, takoj zatem pa prevajalec pove prevod. Seveda različne situacije zahtevajo različne načine prevajanja. V primeru predavanj in izobraževanj se največkrat izkaže konsekutivno prevajanje kot najbolj primeren način, saj morajo biti slušatelji fokusirani na povedano. To pa se bolje doseže tako, da govorca govorita izmenično, saj je v istem času slišen le en glas, ki nase veže pozornost.

Kadar gre za strokovne govore ali pa za tiskovne konference, ko se javnosti sporočajo izjemno pomembni podatki, se prav tako priporoča konsekutivno prevajanje. Na raznih konferencah, neformalnih srečanjih ali pa takrat, ko želimo optimizirati porabo časa, pa je zelo primerna oblika simultano prevajanje. Odločitev za simultano ali konsekutivno prevajanje se velikokrat izkaže kot izjemna priložnost za zagotavljanje tega, da sporočila med različnimi govorci potujejo na nepopačen način in ostanejo takšna, kot so bila izvorno mišljena.

Tečaj francoščine – pogoj za zaposlitev

Včasih je bil edini pogoj, da je posameznik dobil zaposlitev ta, da ima končano srednjo ali poklicno šolo, še pred tem je bil pogoj le osnovna šola. Nato pa so se zahteve povečevale in tako ima danes veliko možnost za zaposlitev le človek, ki ima visoko izobrazbo, opravljen tečaj za prevajanje francoščine ali katerega drugega jezika, ter veliko delovnih izkušenj. Še zlasti pa bode v oči tečaj za prevajanje francoščine. Tega mora pokriti vsak posameznik sam, zato gre človek v bistvu na začetku v zelo velik minus. Tečaj za prevajanje francoščine namreč ni strošek, ki ga bo delodajalec pokril tudi za nazaj. Edina možnost, da nam tečaj za prevajanje francoščine krije delodajalec, je, da to zahteva po tem, ko smo že nekaj časa zaposleni.

Poslovni tečaj španščine

Poslovno sporazumevanje zahteva nekoliko drugače artikulirane misli. Prevajanje španščine, ki vas poduči o rabi jezika v profesionalne namene, vas nauči kako oblikovati stavke in na kakšen način komunicirati v poslovnem svetu. Seznani vas z najpogostejšimi izrazi in situacijami iz poslovnega sveta s katerimi se boste srečevali, nauči vas kako poslovno in strokovno izoblikovati in izraziti svoje interese in kako učinkovito povedati bistvo, da boste dosegli svoje poslovne cilje. Prevajanje španščine vas lahko pripravi tudi do te mere, da boste opravili izpit za pridobitev mednarodnega certifikata. Prevajanje španščine vključuje tudi vaje z naravnimi govorci, ki vam dajo tisti bistven občutek, kako dobro vas bo razumel sogovornik v tujini.

Prevajanje za vse

Če rabite kakšen prevajalnik da vas nekej predvaja za vas je mogoče težko najdit. Kje lahko hitreje in prave informacije dobite? Obiščite našo spletno stran prevajanje kjer boste dobili samo skoristne informacije. Prevajanje so zelo zanimiva dela in se je tudi zelo dobro plačana. Nekateri ljudi hočejo tudi dobit to delo ali ne vsi jo lahko. Da se lahko prevajaš moraš poznati več jezikom ki jih boste predvajali. Prevajanje je lahko zelo težko ali lahko, za tiste ki poznajo velko tujih jezikov ni težko prevajanje, za tisti pa ki ne znajo se je najprej treba učiti jezike pol pa da se lahko predvajajo.Vroči nasveti, članki in novice je spletna stran kjer boste dobili informacije kako lahko hitreje učite jezike da se lahko hitreje predvajate.