Koliko lahko zaslužim s prevajanjem španščine?

Zaposlitev je danes izredno težko dobiti na kakršnem koli področju. Zato vedno več ljudi išče možnosti, kako priti do zaslužka z delom od doma. Prevajanje španščine je tako dobra možnost za dodaten zaslužek z delom od doma. Seveda pa se kaj hitro človek, ki ima seveda sploh pred dispozicije, da prevajanje španščine postane njegov zaslužek, vpraša, koliko lahko zasluži s prevajanjem španskega jezika. Cene na trgu niso kaj hudo visoke, če pogledamo prevajalske agencije.

Poleg tega pa prevajalske agencije vedno bolj pričakujejo tudi, da ima prevajalec svoj s.p. iz katerega potem izstavi račun za opravljene prevode. Seveda pa s.p. takoj pomeni kar nekaj dodatnih stroškov na mesec, za katere je treba kar nekaj strani prevesti, šele nato pride na vrsto zaslužek.

Ko pogledamo pa še na to, da so cene za prevajanje španščine na trgu kar precej nizke, pa je jasno, da mora prevajalec prevesti kar nekaj strani na mesec, da pokrije stroške in nato še dobro zasluži. Večinoma se cene za prevajanje španščine vrtijo okoli 15 – 20 € na avtorsko stran, vendar je to cena, ki jo dobijo prevajalske agencije, ki seveda za posredovanje želijo imeti kaj od tega. Torej zadržijo kar nekaj svoje marže. Če prevajalec dobi tako tam od 10 – 13 € na avtorsko stran, morda 14 € ali za težja besedila okoli 15 € na stran, je torej lahko izredno vesel. Seveda pa to ne pomeni, da prevajanje španščine ne omogoča dobrega zaslužka. V kolikor gre za kakšen večji projekt, ki mimogrede niti niso tako redki, potem prevajalcu kaj hitro lahko kapne na račun tudi kakšen tisoč na mesec ali pa celo dva ali trije, če je hiter.

Kaj mislimo s prevajanjem španščine

Ko omenimo besedo prevajanje španščine v Sloveniji na spletni strani http://prevajanje.spletni-slovar.com/prevajanje-spanscine, mislimo na prevajanje španskega jezika v slovenski in obratno. Ker torej besedna zveza prevajanje španščine obsega obe kombinaciji, ni nič čudnega, da ta kombinacija predstavlja vrsto prevajanj, ki so tudi zelo pogosta, saj španski jezik navsezadnje govori res veliko ljudi, oziroma lahko rečemo tudi, da španski jezik govori vedno več ljudi. Zanj se odločajo tako ljudje, ki obe jezikovni kombinaciji sicer poznajo, kot tudi tisti, ki bodisi španskega, bodisi slovenskega jezika ne poznajo, pa vendar potrebujejo prevod iz takega ali drugačnega razloga. Dejstvo je, da ima namreč vsak človek svoje razloge za prevajanje španščine, ki jih je skorajda nemogoče našteti, saj so tako različni. Vseeno pa jih lahko omenimo nekaj glavnih izmed njih.

Prevajanje španskega jezikaNajvečkrat je potrebno prevajanje španščine tistim ljudem, ki bi radi nekaj prevedli v španščino ali pa iz španščine v slovenščino. To so posamezniki, ki potrebujejo bodisi prevod življenjepisa ali pa podjetja, ki poslujejo s kakšnim podjetjem v Španiji in potem potrebujejo kvaliteten prevod, ki mora biti brez napak. Tako se posamezniki največkrat odločijo za podjetja, ki nudijo prevajanje španščine in drugih jezikov, da jim življenjepis prevedejo. Podjetja, ki poslujejo s podjetjem iz Španije, pa se ravno tako odloča za prevod v kakšnem podjetju ali pa ima kar zaposlenega svojega prevajalca, ki potem prevaja vse dokumente za podjetje v španski jezik in iz španskega v slovenski. Velikim podjetjem se to bolj splača, sploh, če potrebujejo prevode vsak dan, saj imajo prevajalca vedno pri roki.

Besede prevajanje iz španščine v slovenščino

spainBesedna zveza prevajanje iz španščine v slovenščino označuje, da se opravljajo prevodi besedil iz španskega jezika v slovenski jezik. V kolikor pa bi bila besedna zveza drugače obrnjena, pa bi to pomenilo prevod v drug jezik in lahko tudi popolnoma drugačno jezikovno kombinacijo. Torej se besedna zveza prevajanje iz španščine v slovenščino uporablja večinoma le v Sloveniji, kar pa seveda ni nikakršno pravilo, saj lahko oba jezika uporablja kdorkoli za kakršen koli pomen. Seveda pa takoj, ko je v prevodu omenjena slovenščina, hkrati pomeni, da prevoda prav veliko prebivalcev tujih držav sveta ne potrebuje, saj slovenščino vseeno govori izredno malo ljudi. Uporabe za prevajanje iz španščine v slovenščino so različne, prav tako pa ima lahko tudi prevajanje iz španščine v slovenščino tudi za vsakega človeka različen pomen in namen, zato to delo tudi vsak človek drugače ceni in ocenjuje. Kako zelo je cenjen se najbolj vidi po cenah, ki jih imajo prevajalske agencije za prevajanje iz španščine v slovenščino in obratno, drugače pa pri nas prevode opravlja bolj malo ljudi, še manj ljudi pa opravlja sodno prevode za to jezikovno kombinacijo. Natančneje sta za sodno prevajanje iz španščine v slovenščino pri nas le dve osebi, ki morata tako pokrivati večino vseh prevodov in, da ne boste mislili, imata kar veliko dela, saj besedil za prevode je kar veliko, saj je treba vedeti, da Slovenci pa s Španci jasno poslujejo in pri poslovanju se pojavljajo potrebe za prevajanje iz španščine v slovenščino.

Poslovni tečaj španščine

Poslovno sporazumevanje zahteva nekoliko drugače artikulirane misli. Prevajanje španščine, ki vas poduči o rabi jezika v profesionalne namene, vas nauči kako oblikovati stavke in na kakšen način komunicirati v poslovnem svetu. Seznani vas z najpogostejšimi izrazi in situacijami iz poslovnega sveta s katerimi se boste srečevali, nauči vas kako poslovno in strokovno izoblikovati in izraziti svoje interese in kako učinkovito povedati bistvo, da boste dosegli svoje poslovne cilje. Prevajanje španščine vas lahko pripravi tudi do te mere, da boste opravili izpit za pridobitev mednarodnega certifikata. Prevajanje španščine vključuje tudi vaje z naravnimi govorci, ki vam dajo tisti bistven občutek, kako dobro vas bo razumel sogovornik v tujini.