Odškodnina

Biti poškodovan ali biti udeleženec nesreče, verjetno ni želja nikogar. A kaj takega se lahko slehernemu kaj hitro pripeti. V primeru fizične (telesne) poškodbe imamo tako na voljo uveljavljanje zadoščenja v obliki denarja, saj povrnitev zdravja ni mogoča. V različnih situacijah so za uveljavljanje odškodninskega zahtevka potrebne različne listine za uspešno uveljavljanje odškodnine. Pri prometnih nesrečah potrebujemo policijski zapisnik, evropsko poročilo o prometni nesreči, polico obveznega avtomobilskega zavarovanja, podatke o udeležencih nezgode, zdravniško dokumentacijo.

Za primere nezgod, ki jih povzročijo motorna vozila, je že zakonodajalec predpisal obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, tako da je s temi nezgodami in uveljavljanjem odškodnin nekako najmanj težav. Sporna je lahko na primer višina odškodnine, saj se zavarovalnice trudijo izplačati čim manj, oškodovanci pa želijo čim več. Če nam nikakor ne uspe priti do sporazumnega dogovora glede višine odškodnine, mora o primernosti le-te odločiti sodišče.