Če vam fizika ne gre najbolje, se odločite za inštrukcije

Veliko učencev se v času osnovnošolskega, predvsem pa srednješolskega obdobja sooča z različnimi težavami, ki jih imajo pri posameznem predmetu. Velikost težave je ponavadi povezana tudi z razumevanjem različnih učiteljev. Nekateri so pri tem otroku pripravljeni pomagati, spet druge težave otrok izven šole in tudi v sklopu šole ne zanimajo prav dosti, zato se morajo otroci po večini znajti po svoje. Raziskave so pokazale, da se težave še posebej kažejo pri določenih predmetih.

Continue reading “Če vam fizika ne gre najbolje, se odločite za inštrukcije”

Inštrukcije kemije za učence osnovne šole

Kemija je znanost, ki se ukvarja z zgradbo in lastnostmi snovi. S kemijo se prvič srečamo v osnovni šoli. Začetek vsebuje veliko kemijskih poizkusov v katerih nekateri uživajo, drugi pa ne. Tisti učenci, katerim kemija povzroča težave se z vodstvom šole ali s pomočjo staršev dogovorijo za inštrukcije kemije.

Inštrukcije kemije izvajajo odrasli, ki imajo že pridobljeno fakultetno izobrazbo. Obstaja problem zaradi nerazumevanja enostavnih problemov učencev v osnovnih šolah. Inštruktor mora na čimbolj enostaven način predstaviti problem in skozi serijo poizkusov predstaviti rešitev.

Kemija temelji predvsem na ugotavljanju rešitev in novih spoznanj preko poizkusov. Inštrukcije naj bi se izvajale v kemijskih laboratorijih zaradi varnosti pri delu in sploh možnosti izvajanja kemijskih poizkusov.

Za inštrukcije kemije pa se velikokrat odločijo tudi dijaki srednjih šol, ki v šoli nimajo problema z razumevanjem kemije. Inštrukcije najpogosteje potekajo na domu. Najbolj primerne so računske vaje in izvajanje približek kemijskih poizkusov na domu. Pri samem poteku poizkusov je pomembna varnost in pazljivost ter uporaba pripomočkov, ki niso prepovedana zunaj kemijskih laboratorijev.

Inštrukcije kemije se izvajajo ne samo zaradi utrjevanja in razumevanja snovi, temveč tudi z razlogom vzbuditve pozitivnega zanimanja učenca za kemijo. Kemija kot znanost je zelo zanimiva, vendar se velikokrat zgodi, da je predstavljena na napačen način. Posledica je nezanimanje in nerazumevanje snovi ter odpor do učenja. Sam negativen odpor se lahko vleče tudi kasneje v srednjo šolo in učenci povzroča težave med izobraževanjem.

Inštrukcije kemije so prav zato izrednega pomena v prvih korakih ko se pojavijo težave. Pravilen pristop v pravem trenutku je ključnega pomena za razvoj kemijskega znanja.

Potrebujem inštrukcije matematike za popravni izpit

Matematika vas muči že od nekdaj, nikakor vam ne gre v glavo, kako priti do želenega rezultata, pa čeprav pri določeni računski nalogi poznate rezultat? Tako zelo vas muči, da ste padli tudi na prvem roku popravnega izpita? Potem ste verjetno enostavno prišli do zaključka, da potrebujete inštrukcije matematike za popravni izpit.

Tudi sam sem bil pred to odločitvijo in ugotovil, da preprosto ne bo šlo drugače, kot da si poiščem inštrukcije matematike. Usedel sem se za računalnik in v spletni brskalnik vtipkal besede potrebujem inštrukcije matematike za popravni izpit. Tu sem šele naletel na problem, saj je na internetu toliko ponudnikov, da enostavno nisem vedel katerega izbrati.

V skladu z načelom: »Malo denarja, malo muzike!«, sem najprej izločil najcenejše in najdražje, nato sem izločil še vse za katerimi ne stoji podjetje, saj  je inštrukcije matematike oz. katerokoli drugo delo fizične osebe bistveno težje kontrolirati, kot delo inštruktorja za katerim stoji podjetje.

Le – ta ima nad seboj nadrejene osebe in hkrati je zakonsko delovanje podjetij veliko lažje kontrolirati, kot zakonsko delovanje fizične osebe. Za tem sem izbral 5 podjetij, ki nudijo takšne inštrukcije matematike, kot sem jih potreboval sam. Vsem petim sem poslal isto računsko nalogo in nato sem izbral dve podjetji, pri katerih se mi je zdelo, da je potek do rezultata najbolj pravilen.

Dogovoril sem se za osebni sestanek in se za inštruktorja odločil, na podlagi prvega osebnega kontakta, samega pristopa do inštruiranja in načina razlage. Katero podjetje je to, nima smisla, da govorim, ker si mora vsak sam najti najbolj primernega inštruktorja zanj.

Katero podjetje izbrati za inštrukcije angleščine?

Imate doma učenca, pri katerem vidite, da bi potreboval dodatno razlago za angleški jezik? V kolikor vidite, da potrebuje dodatno pomoč, nikar ne odlašajte, saj bo učenec samo dalj časa v zaostanku s snovjo, težko bo spremljal nadgradnjo, če ne pozna osnove in posledično bo izgubil tudi voljo za učenje. Zato res ukrepajte takoj, ko vidite, da so nastopile težave. Ponudnike je zagotovo najlažje najti na svetovnem spletu, vendar pa jih je kar precej, zato ne bo nič čudnega, če se vam bo zastavilo vprašanje, katerega ponudnika izbrati za inštrukcije angleščine.

Obstaja za inštrukcije angleščine E-doktrina podjetje, ki je tako ali drugače prisotno povsod po Sloveniji, hkrati nudijo tudi ugodne cene glede na to, da so njihove inštrukcije angleščine kvalitetne, nudijo pa tudi kar nekaj dodatnih ugodnosti. Hkrati pa se inštrukcije angleščine E-doktrina ponudnika izvajajo tudi med vikendi, ko imajo otroci po navadi še največ časa in so tudi najbolj spočiti. Predvsem pa je velika prednost omenjenega podjetja v tem, da otroka motivirajo, skupaj z njim ugotovijo, kje je šibka točka in najprej odpravijo pomanjkljivosti tam, šele potem pa nadaljujejo z nadaljno snovjo. Torej je pri izboru izredno pomembno, da gledate na kakovost ter na kakšen način poteka tudi sodelovanje inštruktorja in inštruiranca.

Zagotovo pa se morata oba tudi ujeti, da so lahko inštrukcije angleščine sploh uspešne. Pri izbiri ponudnika za inštrukcije angleščine pa poglejte tudi na to, kaj vse je všteto v ponudbi, na koliko časa je določena cena in če so vključene morebiti tudi kakšne dodatne storitve, na katere sploh niste pomislili.

Inštrukcije in prilagajanje

inštrukcijeInštrukcije lahko potekajo v prostorih ponudnika inštrukcij ali pri vas doma. Večinoma je za prvo uro inštrukcij bolje, če pridejo inštruktorji na dom, saj je lahko za otroke precej stresno že samo dejstvo, da potrebujejo inštrukcije in to, da jih bo učila oseba, ki je ne poznajo, kaj šele na nek nov, nepoznan prostor, ki ga otroci takoj povezujejo s šoli, pa čeprav je to le dom inštruktorja. Zato navadno tista prava podjetja, pri katerih lahko inštrukcije najamete in ki se tega dejstva zaveda, ne želi obremenjevati učenca še s tem, da bi morali otroci iti nekam drugam na inštrukcije. O inštrukcijah in sodelovanju na njih lahko preberete še kaj s klikom na spletni naslov http://www.vroci-nasveti.com/instrukcije-in-sodelovanje/, kjer lahko preberete tudi o sodelovanju, ki je na inštrukcijah izredno pomembno.

Tako učencem ostane več časa za učenje drugih predmetov in pisanje domačih nalog, hkrati pa imajo tudi več samozavesti, bolj so sproščeni pri pouku, saj lahko snovi tudi sledijo in delajo naloge. Nadaljnje inštrukcije pa navadno potekajo po dogovoru na dogovorjenem mestu, ki pa je še vedno največkrat dom učenca. Po navadi so inštrukcije dvourne (dvakrat po šestdeset minut), tako da je dovolj časa za pregled domače naloge, razlago snovi in reševanje vaj. Aja, pa ne domačih nalog, ki jih je učenec dobil v šoli. Inštrukcije, če jih izvajajo usposobljeni učitelji, namreč potekajo kot je navedeno v prejšnji povedi, ampak zraven pa je še nekaj minut predvidenih za to, da inštruktor učenci doda nekaj domačih nalog za utrjevanje predavane snovi.

Inštrukcije matematike

Inštrukcije matematike E-doktrina so storitev, ki je vedno bila  iskana in tudi trendi ne kažejo ravno na to, da se inštrukcije matematike ne bi več potrebovale. Trend se bolj ali manj obrača v smer, da inštrukcije matematike potrebuje vedno več učencev.  Matematika je znanstvena veda, ki ne leži vsakomur, zato je normalno, da tisti, ki se na matematiko spoznajo, dajejo svoje znanje na razpolago, saj je matematika ena izmed takšnih ved, brez katere težko shajamo v življenju.

Mathematikos iz stare grščine pomeni ljubezen do učenja. Največkrat inštrukcije matematike potrebujejo srednješolci – takrat se namreč človek prvič sooči z logičnimi, geometrijskimi in drugimi problemi, ki so domena tega predmeta. Seveda pa to ne pomeni, da takih inštrukcij ne potrebujejo tudi osnovnošolci, saj jih potrebujejo vedno več. Študenti inštrukcij ne potrebujejo tako pogosto, saj se študenti odločajo za zanje za bolj specifično področje, bolj kadar gre za posamezen problem, in ne tako na splošno kakor srednješolci ali osnovnošolci. Če pa med vsemi temi starostnimi skupinami pogledamo, kdo je pri spremljanju inštrukcij še najbolj zagret, pa so to prav gotovo tisti na fakulteti, torej študenti, saj za njih pa res ni čisto nič obveznega in se tudi tega še kako zavedajo.

Sodelovanje je večji problem pri srednje in osnovnošolci, o čemer je bilo pisano tudi tu: vroci-nasveti.com/instrukcije-in-sodelovanje/ saj je tam še čisto vse pod prisilo in se res doseže popolnoma drugačen način zagretosti za pridobivanje novega znanja in veščin. Pa tudi premladi so, da bi popolnoma razumeli situacijo v kateri so in v kateri kmalu še bodo.

Inštrukcije in sodelovanje

Inštruktorji se  velikokrat pritožujejo, da inštrukcije matematike: http://www.instrukcije-edoktrina.com/instrukcije-matematike/ težko izvajajo če je uporabnik inštrukcij pod silo na inštrukcijah, ali pa če ne kažejo zanimanja za učenje. Inštrukcije matematike so uspešne, ko se uporabnik sam zaveda zakaj potrebuje dodtno pomoč in ko je pripravljen sodelovati z inštruktorjem. Le tako bosta dosegla željeni cilj in bodo vidni rezultati inštrukcij. Nekaj podobnega je tudi pri angleščini, če ne verjamete, prebrite tu: http://www.vroci-nasveti.com/instrukcije-anglescine/ ko je pomembno tudi, da otrok zaupa in dela točno tisto, kar mu tisti ki uči, tudi reče
Pomembno je, da se inštruktorji med inštrukcijami ne menjavajo ter da uporabnik redno obiskuje inštrukcije in da dela redno sproti domače naloge, ki mu jih da učitelj. Ponavadi se učenje izvaja  enkrat do dvakrat na teden. Takrat je tudi najbolj viden učinek inštrukcij in če sta bila kot inštruktor kot uporabnik uspešna. Seveda vsak pri svojih nalogah.