Inštrukcije kemije

Inštrukcije kemije za učence osnovne šole

Category Storitve

Kemija je znanost, ki se ukvarja z zgradbo in lastnostmi snovi. S kemijo se prvič srečamo v osnovni šoli. Začetek vsebuje veliko kemijskih poizkusov v katerih nekateri uživajo, drugi pa ne. Tisti učenci, katerim kemija povzroča težave se z vodstvom šole ali s pomočjo staršev dogovorijo za inštrukcije kemije.

Inštrukcije kemije izvajajo odrasli, ki imajo že pridobljeno fakultetno izobrazbo. Obstaja problem zaradi nerazumevanja enostavnih problemov učencev v osnovnih šolah. Inštruktor mora na čimbolj enostaven način predstaviti problem in skozi serijo poizkusov predstaviti rešitev.

Kemija temelji predvsem na ugotavljanju rešitev in novih spoznanj preko poizkusov. Inštrukcije naj bi se izvajale v kemijskih laboratorijih zaradi varnosti pri delu in sploh možnosti izvajanja kemijskih poizkusov.

Za inštrukcije kemije pa se velikokrat odločijo tudi dijaki srednjih šol, ki v šoli nimajo problema z razumevanjem kemije. Inštrukcije najpogosteje potekajo na domu. Najbolj primerne so računske vaje in izvajanje približek kemijskih poizkusov na domu. Pri samem poteku poizkusov je pomembna varnost in pazljivost ter uporaba pripomočkov, ki niso prepovedana zunaj kemijskih laboratorijev.

Inštrukcije kemije se izvajajo ne samo zaradi utrjevanja in razumevanja snovi, temveč tudi z razlogom vzbuditve pozitivnega zanimanja učenca za kemijo. Kemija kot znanost je zelo zanimiva, vendar se velikokrat zgodi, da je predstavljena na napačen način. Posledica je nezanimanje in nerazumevanje snovi ter odpor do učenja. Sam negativen odpor se lahko vleče tudi kasneje v srednjo šolo in učenci povzroča težave med izobraževanjem.

Inštrukcije kemije so prav zato izrednega pomena v prvih korakih ko se pojavijo težave. Pravilen pristop v pravem trenutku je ključnega pomena za razvoj kemijskega znanja.