Prevajanje v več kot 30 svetovnih jezikov

adriatiqaPrevajanje je zapleten proces, ne glede na to, ali pomen v drug jezik prenašamo pisno ali ustno. Pisno prevajanje besedila – strokovnega, tehničnega, leposlovnega ali poljudnega ustrezno opravi le strokovno usposobljen prevajalec z ustreznimi izkušnjami. Besedilo mora po končanem prevajanju dodatno pregledati tudi lektor, ki preveri še njegovo slovnično in pravopisno ustreznost.

Ustno prevajanje se imenuje  tolmačenje. Tolmačenje ločimo na simultano in konsekutivno. Pri simultanem tolmačenju prevajalec sproti prevaja, kar govorec govori. Tolmačenje poteka s pomočjo tehnične opreme, kjer tolmač sedi v prilagojeni kabini, občinstvo pa ga posluša prek slušalk. Konsekutivno tolmačenje pomeni, da govorec najprej pove nekaj stavkov, tolmač pa nato za njim ponovi povedano v drugem jeziku. Govorec in tolmač se tako pri govorjenju izmenjujeta. Ker ne govorita hkrati, tolmač ne sedi v kabini, temveč sedi ali stoji poleg govorca.

Poznamo pa tudi konferenčno tolmačenje, ki se izvaja na konferencah, simpozijih, okroglih mizah in podobnih srečanjih, kjer sodeluje večje število udeležencev. Pri tem se lahko izvaja simultano tolmačenje, konsekutivno tolmačenje ali kombinacija obojega.

Sodno prevajanje in tolmačenje

Sodni prevod (sodno overjen prevod) je uradni prevod dokumenta, ki je pravno veljaven v tujini. Uporablja se ga na sodiščih ali uradih v tujini. Gre za tiskan dokument, sestavljen iz izvirnika in prevoda – oba dela sta preluknjana in zvezana s tribarvno vrvico. Na zadnji strani je dokument opremljen z žigom in podpisom sodnega prevajalca, ki tako jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in je zanj tudi odgovoren. Le na ta način se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

Sodne prevode opravljajo posebej usposobljeni in za to imenovani sodni tolmači (prevajalci). Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje RS. Njihova glavna naloga je tolmačenje v sodnih postopkih, sodelujejo lahko tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih, kjer posredujejo med dvema strankama. Tolmač je dolžan pri svojem delu upoštevati določila zakonov in pravilnika ter svoje delo opraviti vestno in natančno.

Sodni tolmači (prevajalci) največkrat prevajajo uradne listine (pogodbe, revizorska poročila, univerzitetne diplome, vloge pri sodiščih, rojstne in poročne liste, sodne odločbe itd.) ali tolmačijo pred sodiščem (ob pričanju strank ali prič), na policijskih postajah (med zaslišanji, po priprtju) ali pred upravnimi organi (npr. med carinskimi pregledi).

Značilnosti kakovostnih prevodov

Lokalizacija izdelka ali storitve je prilagoditev vsebine pri prevajanju na način, da ta ustreza kulturnim značilnostim trga, ki ga želi podjetje z izdelkom ali storitvijo nagovoriti. Ob prevajanju različnih računalniških programov, spletnih strani ali vsebin, programske opreme, aplikacij in podobnega, govorimo o lokalizaciji. Z lokalizacijo izdelek/storitev približamo ciljni skupini uporabnikov in tako omogočimo njegovo kakovostnejšo uporabo.

Razlika med prevodom in lokalizacijo je v tem, da je osnovni namen prevajanja zgolj prenesti dejstva besedila, namen lokalizacije pa ponuditi originalno vsebino, ki dejstva besedila predstavi na najbolj primeren način. V povezavi s tem je jasno tudi, da mora prevod natančno slediti izvirniku, lokalizacija pa le avtentično prenaša glavno sporočilo.

Za kvaliteten prevod poiščite prevajalsko agencijo, ki s pridobljenimi certifikati kakovosti potrjuje, da se njeni prevajalci držijo zastavljenih smernic kakovosti. Smernice namreč zagotavljajo širok nabor prevajalskih storitev in nenehen nadzor nad njihovo kakovostjo. Certifikat kakovosti tudi potrjuje, da vsi prevajalski postopki potekajo po sistemu vodenja kakovosti v skladu s predvidenim standardom.

Brezhibnost prevoda zagotavljajo tudi strokovno usposobljeni in izkušeni prevajalci, ki so jezikoslovci ali naravni govorci jezikov, v katere prevajajo. Dobro poznajo področje in strokovno izrazoslovje, specializirani pa so tudi ožje, na primer za prevajanje garancij, inženirskih inovacij, prevode letnih finančnih poročil ali prevode marketinških besedil s področja naravoslovja in medicine.

Zaščita osebnih podatkov pri prevajanju je nujna, saj prevodi pogosto vsebujejo občutljive in zaupne informacije. Njihovo popolno varnost prevajalske agencije zagotavljajo sistemsko, s spoštovanjem vrste kriterijev in s sprejetim standardom ISO 27001. Ta podrobno opredeljuje vse zahteve za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja. Vključuje tudi postopek izvajanja prevajalskih naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka. Omenjeni standard določa zahteve za ponudnike prevajalskih storitev v zvezi s človeškimi in tehničnimi viri, kakovostjo, projektnim vodenjem, okvirnimi pogodbenimi pogoji in postopki zagotavljanja storitev. Opredeljuje tudi osnovni prevajalski postopek in druge vidike, povezane z zagotavljanjem tovrstne storitve.

Prevod iz slovenščine v angleščino

Angleščina je v zadnjih desetletjih postala jezik, ki ga govori ali vsaj razume največ svetovnih prebivalcev. Uporabljajo jo govorci različnih jezikov za medsebojno sporazumevanje na vseh pomembnih področjih delovanja. Prevodi besedil iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino, so v prevajalskih agencijah pri nas, najpogosteje naročeni prevodi. Ob prevodih strokovnih besedil iz angleščine v slovenščino, prevajalske agencije izberejo prevajalca, ki dobro pozna področje o katerem je govora v izvirniku. Za njim pa besedilo strokovno pregleda še specialist, lektor, ki besedilu zagotovi še pravopisno in slovnično pravilnost.

Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Prevajanje iz nemščine v slovenščine in iz slovenščine v nemščino je v našem jezikovnem prostoru pogosto, saj je nemščina najpogostejši materni jezik v EU (govori pa ga kar okoli 140 milijonov ljudi) ter poleg angleščine in francoščine eden izmed treh večjih jezikov EU. Slovenska podjetja namreč sodelujejo z nemškimi proizvajalci, na primer s podjetji avtomobilske industrije in proizvajalci ogrevalnih sistemov, svoje izdelke pa izvažajo tudi v druge nemško govoreče dežele. Prevajanje tehničnih besedil in navodil za uporabo iz nemščine v slovenščine je pri prevajalcih dobre prevajalskih agencij že utečeno in z mnogimi predhodnimi izkušnjami.

Prevajanje in prevodi s katerimi si odpremo vrata v prihodnosti

Koliko jezikov govori povprečen Slovenec? Smo v samem vrhu ali bolj na repu Evrope? Koliko jezikov govorite vi? Ste vešči jezika vašega poslovnega partnerja? Nič hudega, če niste. Zato so tu prevajalske agencije, ki poskrbijo da bo prevajanje in prevodi enostavni in kakovostni.

Raziskave so pokazale, da skoraj vsak prebivalec Slovenije poleg materinskega jezika govori še vsaj en dodaten jezik. Odstotek takšnih je zelo visok, natančneje spada med večjimi v Evropi. 93% odstotkov vseh Slovencev govori vsaj še en tuj jezik. Najpogostejši jezik je prav angleščina. Zato ne preseneča, da je veliko agencij, ki nudi storitev prevajanje in prevodi za tuje jezike, predvsem v nemški, francoski ali kater drug evropski jezik.

Agencije so vedno odlična izbira pri prevajanju kompliciranih in daljših dokumentov. V kolikor potrebujemo prevode zaradi poslovanja s tujino, je vedno dobro imeti kakšno prevajalsko agencijo na strani, ki nam bo dober in kakovosten prevod ponudila v kar se da kratkem času. Prevajanje in prevodi so lahko precej težavni. Zlasti, če gre za strokovno terminologijo. V takšnih primerih se je zagotovo najbolj pametno obrniti na strokovno pomoč. Zopet agencije, ki opravljajo storitev prevajanja. Poslovanje s tujino lahko obrodi sadove, zlasti pa smo za tujce zanimivi, če smo pozorni na njihov jezik. Komuniciranje v njihovem jeziku je velikokrat prava smer. Znak spoštovanja pa je le še potrditev uspešnega poslovanja. Vsako tuje podjetje bo zelo veselo, ko bo videlo, da se vi kot poslovni partner nadvse trudite komunicirati v njihovem jeziku. Seveda, da pa bo prevajanje in prevodi natančno in enostavno, prepustite to delo prevajalcem. Te bodo poskrbeli, da bodo vaše besede pravilno razumljene. Ne bo se vam zgodilo, da vas vaš poslovni partner v danem trenutku ne bi razumel zaradi vaše pomanjkljivosti znanja njihovega jezika. Tako boste poslali jasno sporočilo vsem tistim, ki z vami že poslujejo, kot tistim s katerim še nameravate.

Kratka zgodovina slovenskega jezika

Slovenski jezik je eden izmed bolj unikatnih na svetu, razvijal pa se je več stoletij. Če smo natančni, se zgodovina našega jezika deli na dva dela in sicer na obdobje starejšega in novejšega knjižnega jezik. Starejši del traja tam nekje do polovice 16. stoletja, novejši pa od takrat do danes. Jezik je zanimiv predvsem zato, ker na skoraj vsakih nekaj kilometrov najdemo novo narečje oz. dialekt.

Ocenjujejo, da ga govori okoli 2.5 milijona ljudi po celotni Zemlji. Precej težaven je tudi prevod jezika v tuje jezike, saj imam precej jezikovnih posebnosti. Eden izmed najbolj pomembnih in tudi znanih dokumentov so Brižinski spomeniki. Le-ti so bili spisani konec 10. stoletja

V obdobju od 13.-16. stoletja so se pojavljala že pisna besedila, ki so vsebovala raznorazne narečne značilnosti. Gre se za predvsem cerkvena besedila, kot so molitveni listi, spovedni obrazci. Pravi slovenski knjižni jezik se je začel izoblikovati od 16. stoletja dalje. Za to je odgovorna predvsem protestantska cerkev, saj so ga protestanti izoblikovali s pomočjo pisnega izročila in govorice ljubljanskih meščanov. V tem obdobju sto bile natisnjene tudi prve slovenske knjige.

Kot ste se verjetno učili že v šoli sta bili prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem, napisal ju je Primož Trubar.

Ovira slovenskemu jeziku je bila protireformacija, ob koncu 18. stoletja pa so se poizkusi ustanovitve slovenskega knjižnega jezika spet pojavili. Dandanes je ta jezik že zelo dobro utečen, najbolje pa je opisan Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Vsekakor gre za zanimiv, ampak za tujce tudi težak jezik.

Zanesljivi in hitri prevod iz italijanščine v slovenščino

Ljudje se po navadi odločimo za neko storitev, če nam cenovno ustreza oziroma načeloma toliko časa iščemo ponudnika, da dobimo pravo ceno. Če potrebujete prevajanje italijanskega jezika, vam bo Poliglot zagotovo ustrezal, saj so vsekakor tisto pravo podjetje, ki nudi zanesljiv in hiter prevod iz italijanščine v slovenščino.

Lahko vam zagotovim, da če boste ali potrebujete prevod iz italijanščine v slovenščino, da ga boste dobili od strokovnjaka, ki svoje delo opravlja hitro, natančno, kakovostno in zagotovo ima za prevajanje tisto pravo izobrazbo, ki jo potrebuje. Prevajalske agencije se zagotovo trudijo, da so čim bolj kvalitetne in da delo opravijo brez napak, saj si seveda vsak želi dobre reference in zadovoljne stranke.

Poleg tega, da lahko dobite kakovosten prevod iz italijanščine v slovenščino, pa lahko dobite tudi sodno overjene prevode, tolmačenje in lektoriranje in to vse pri istem ponudniku. Vsekakor  je bistvo, da če potrebujete sodni prevod iz italijanščine v slovenščino, da ste pozorni na to da ima tolmač prava pooblastila od Ministrstva za pravosodje, saj mora biti takšen prevod tudi pravilno ožigosan.

Prevod iz italijanščine v slovenščino mora biti obvezno dobro narejeno, tako da le preverite vse kar vas zanima in naj ne bo cena bistvenega pomena, saj je mogoče bolje plačati malo več in tako za svoj denar dobiti le najboljše. Ker je ponudnikov veliko je zelo fino preveriti tudi reference ali pridobiti le najboljša priporočila, saj je bistvo, da boste na koncu zadovoljni in mirni, ker boste vedeli, da imate najboljši prevod iz italijanščine v slovenščino.

Angleški prevodi

Dejstvo, da dandanes zelo veliko ljudi odlično govori angleško, nas še ne sme zapeljati k napačnemu sklepu, da za angleški prevod ne potrebujemo več profesionalnih prevajalcev. Dobro znanje angleščine namreč nikakor še ne pomeni, da znamo tudi prevajati.

Seveda lahko sami prevajamo besedila za osebno uporabo, če pa gre za strokovno prevajanje v angleščino, pa moramo imeti res odlično znanje angleščine in dobro poznati stroko ter imeti na voljo veliko časa. Profesionalni prevajalci za angleški prevod imajo znanje in izkušnje, ki se najbolj očitno pokažejo pri prevajanju strokovnih besedil ali pravnih dokumentov. Tu se izkaže, da je znanje jezika mnogo premalo – prevajalec potrebuje tudi strokovno znanje z določenega področja, ki ga praviloma nima vsak.

Tudi prevajanje spletnih strani v ali iz angleščine zahteva specifična znanja in zelo pogosto tudi hkratno prevajanje večih prevajalcev. Večji prevajalski projekti zahtevajo veliko koordinacije in znanja s področja projektnega vodenja. V rokah neizkušene prevajalske ekipe se veliki prevajalski projekti praviloma končajo slabo – z zamudo in z neustreznim prevodom, ki naročniku lahko povzroči veliko škodo in zmanjšan ugled podjetja. Angleški prevod za poslovno uporabo zato ni nekaj, kar bi lahko zaupali vsakomur, ampak le izkušeni prevajalski agenciji. Kaj ponujajo jezikovne šole?

Prevajalske agencije

Prevajanje lahko opravljajo posamezniki ali pa vedno bolj razširjene prevajalske agencije. Le- te poleg prevajanja ponujajo še lektoriranje, sodne prevode, tolmačenje; nekatere tudi jezikovne tečaje ter izobraževanja in seminarje za tuje jezike. V prevajalskih agencijah so zaposleni izkušeni in strokovno usposobljeni prevajalci različnih evropskih in svetovnih jezikov; za določene specifične potrebe naročnikov pa najemajo tudi zunanje sodelavce.

Tako nekatere prevajalske agencije ponujajo poleg prevajanja iz tujih jezikov v slovenskega in obratno še prevajanje zakonodaje EU –besedila z različnih področij EU kot so finance, pravna besedila, raziskave, … ter različna strokovna besedila, npr. s področja turizma, kmetijstva, financ, šolstva; razne tehnične prevode ter še kaj. Ponudba je res velika, odločitev katero prevajalsko agencijo bi izbrali pa težka. Najbolje se je pozanimati pri poslovnih partnerjih ali znancih, s katero so bili zadovoljni. Lahko pa tudi poizkusimo na slepo. Vse je odvisno od tega ali potrebujemo kakovosten prevod npr. strokovnega besedila ali le nek splošen prevod. Na podlagi tega se bomo odločili ali bomo sami prevedli določeno besedilo ali ga predali izkušeni prevajalski agenciji. Za več informaci o tem kako poteka literarno prevajanje kliknite na prej omenjeno povezavo.

Prevajanje in prevajalske agencije

Na splošno o prevajanju
Prevajanje uporabljamo takrat, kadar hočemo neko besedo ali besedilo prevesti iz enega v drug jezik. Poznamo pisno prevajanje in ustno prevajanje, ki ga pa z drugo besedo imenujemo tolmačenje. Tolmačenje se večinoma uporablja na kakšnih razpravah, sodiščih itd. Pisno prevajanje pa se uporablja največkrat pri prevajanju filmov, knjig, revij itd.

Continue reading “Prevajanje in prevajalske agencije”

Simultano prevajanje

Včasih nastanejo situacije, ko se srečajo sogovorniki, ki pa med seboj ne morejo komunicirati, ker jim noben jezik ni skupen, v takšnih situacijah sta simultano ali pa konskutivno prevajanje idealna rešitev.

Simultano prevajanje pomeni, da prevajalec prevaja vzporedno s tem, ko govornik govori. V tem primeru torej, ko prevajalec prevaja istočasno, ko govornik govori, nastaja večglasje v prostoru. Konsekutivno prevajanje pa se dogaja tako, da prevajalec in govornik govorita eden za drugim, to je izmenično. To pomeni, da najprej govori govorec, takoj zatem pa prevajalec pove prevod. Seveda različne situacije zahtevajo različne načine prevajanja. V primeru predavanj in izobraževanj se največkrat izkaže konsekutivno prevajanje kot najbolj primeren način, saj morajo biti slušatelji fokusirani na povedano. To pa se bolje doseže tako, da govorca govorita izmenično, saj je v istem času slišen le en glas, ki nase veže pozornost.

Kadar gre za strokovne govore ali pa za tiskovne konference, ko se javnosti sporočajo izjemno pomembni podatki, se prav tako priporoča konsekutivno prevajanje. Na raznih konferencah, neformalnih srečanjih ali pa takrat, ko želimo optimizirati porabo časa, pa je zelo primerna oblika simultano prevajanje. Odločitev za simultano ali konsekutivno prevajanje se velikokrat izkaže kot izjemna priložnost za zagotavljanje tega, da sporočila med različnimi govorci potujejo na nepopačen način in ostanejo takšna, kot so bila izvorno mišljena.

Tečaj francoščine – pogoj za zaposlitev

Včasih je bil edini pogoj, da je posameznik dobil zaposlitev ta, da ima končano srednjo ali poklicno šolo, še pred tem je bil pogoj le osnovna šola. Nato pa so se zahteve povečevale in tako ima danes veliko možnost za zaposlitev le človek, ki ima visoko izobrazbo, opravljen tečaj za prevajanje francoščine ali katerega drugega jezika, ter veliko delovnih izkušenj. Še zlasti pa bode v oči tečaj za prevajanje francoščine. Tega mora pokriti vsak posameznik sam, zato gre človek v bistvu na začetku v zelo velik minus. Tečaj za prevajanje francoščine namreč ni strošek, ki ga bo delodajalec pokril tudi za nazaj. Edina možnost, da nam tečaj za prevajanje francoščine krije delodajalec, je, da to zahteva po tem, ko smo že nekaj časa zaposleni.

Poslovni tečaj španščine

Poslovno sporazumevanje zahteva nekoliko drugače artikulirane misli. Prevajanje španščine, ki vas poduči o rabi jezika v profesionalne namene, vas nauči kako oblikovati stavke in na kakšen način komunicirati v poslovnem svetu. Seznani vas z najpogostejšimi izrazi in situacijami iz poslovnega sveta s katerimi se boste srečevali, nauči vas kako poslovno in strokovno izoblikovati in izraziti svoje interese in kako učinkovito povedati bistvo, da boste dosegli svoje poslovne cilje. Prevajanje španščine vas lahko pripravi tudi do te mere, da boste opravili izpit za pridobitev mednarodnega certifikata. Prevajanje španščine vključuje tudi vaje z naravnimi govorci, ki vam dajo tisti bistven občutek, kako dobro vas bo razumel sogovornik v tujini.