Darila – kot drugi dohodek

Category Novice

Darila – boniteta ali drug dohodek? Podjetja ob različnih priložnostih, kot so jubilej podjetja, dan odprtih vrat, novo leto… obdarujejo svoje zaposlene, njihove družinske člane, poslovne partnerje… Darila so po Zakonu o dohodnini opredeljena kot drugi dohodek ter kot boniteta. V samem zakonu pa definicije “darila” ne zasledimo. Največkrat so darila dana v naravi, zato jim moramo za namene obdavčitve določiti vrednost. Vrednost darila se v skladu z Zakonom o dohodnini določi na podlagi primerljive tržne cene, če to ni mogoče, pa na podlagi stroška, ki je podjetju – darovalcu nastal z zagotovitvijo le-tega. Kot darilo lahko štejemo na primer dvodnevni izlet na Dunaj, tridnevno jadranje za zaposlene in pomembne poslovne partnerje, karte za operno predstavo… Obdavčitev daril po Zakonu o dohodnini je odvisna predvsem od velikosti darila in razmerja med izplačevalcem in prejemnikom darila.