Splošni pogoji

  • dostopne vsebine so unikatne, javne in v lasti spletnega portala,
  • uporabniki nam lahko posredujejo svoje avtorske prispevke, napisane v skladu z usmeritvami uredništva,
  • članki z neprimerno in žaljivo vsebino bodo izbrisani v najkrajšem možnem času,
  • neustrezni članki, ki odstopajo od etike pisanja in naših smernic, ne bodo objavljeni,
  • uporabniku se za objavo člankov in komentarjev ni potrebno registrirati,
  • osebni podatki, v skladi z Zakonom o osebnih podatkih, ne bodo posredovani osebam izven našega uredništva,
  • kljub stalni kontroli, ni mogoče zagotoviti, da objavljeni prispevki ne bodo posredovani tretjim uporabnikom svetovnega spleta,
  • z brskanjem po spletnem portalu, obiskovalci potrjujejo seznanjenost s splošnimi pogoji,
  • spletni portal ne sledi obiskovalcem in njihovim navadam.