Če vam fizika ne gre najbolje, se odločite za inštrukcije

Veliko učencev se v času osnovnošolskega, predvsem pa srednješolskega obdobja sooča z različnimi težavami, ki jih imajo pri posameznem predmetu. Velikost težave je ponavadi povezana tudi z razumevanjem različnih učiteljev. Nekateri so pri tem otroku pripravljeni pomagati, spet druge težave otrok izven šole in tudi v sklopu šole ne zanimajo prav dosti, zato se morajo otroci po večini znajti po svoje. Raziskave so pokazale, da se težave še posebej kažejo pri določenih predmetih.

Continue reading “Če vam fizika ne gre najbolje, se odločite za inštrukcije”