Tečaj francoščine – pogoj za zaposlitev

Včasih je bil edini pogoj, da je posameznik dobil zaposlitev ta, da ima končano srednjo ali poklicno šolo, še pred tem je bil pogoj le osnovna šola. Nato pa so se zahteve povečevale in tako ima danes veliko možnost za zaposlitev le človek, ki ima visoko izobrazbo, opravljen tečaj za prevajanje francoščine ali katerega drugega jezika, ter veliko delovnih izkušenj. Še zlasti pa bode v oči tečaj za prevajanje francoščine. Tega mora pokriti vsak posameznik sam, zato gre človek v bistvu na začetku v zelo velik minus. Tečaj za prevajanje francoščine namreč ni strošek, ki ga bo delodajalec pokril tudi za nazaj. Edina možnost, da nam tečaj za prevajanje francoščine krije delodajalec, je, da to zahteva po tem, ko smo že nekaj časa zaposleni.

Jezikovni tečaji

Jezikovni tečaji so navadno prilagojeni posameznikovim tipom učenja. Začetni jezikovni tečaji so namenjeni vsem, ki še nimate predznanja jezika, obnovitveni/nadaljevalni jezikovni tečaji pa so namenjeni obnovitvi in nadgraditvi znanja jezika.

Tečaji tujih jezikov vključujejo ustrezno literaturo ter dodatna gradiva za učenje, kar omogoča kvalitetne rezultate. Poučevanje obsega spoznavanje slovnice, besedišča, pisno in ustno izražanje, slušno razumevanje ter uporabo jezika v vsakdanjem življenju.

Tečaje vodijo izkušeni slovenski predavatelji ali native speakerji v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, ki nenehno spodbujajo tečajnike, da individualno, v paru in v skupini aktivno sodelujejo in urijo govorno in pisno izražanje ter bralno razumevanje.

Jezikovni tečaji Lingula so namenjeni odraslim: tako študentom in dijakom, kot tudi zaposlenim in upokojencem, pa tudi šoloobveznim otrokom in vsem, ki se z jezikom še niso podrobneje spoznali ali pa bi radi znanje, ki so ga že nekoč osvojil, osvežil in nadgradil.