Jezikovni tečaji

Jezikovni tečaji so navadno prilagojeni posameznikovim tipom učenja. Začetni jezikovni tečaji so namenjeni vsem, ki še nimate predznanja jezika, obnovitveni/nadaljevalni jezikovni tečaji pa so namenjeni obnovitvi in nadgraditvi znanja jezika.

Tečaji tujih jezikov vključujejo ustrezno literaturo ter dodatna gradiva za učenje, kar omogoča kvalitetne rezultate. Poučevanje obsega spoznavanje slovnice, besedišča, pisno in ustno izražanje, slušno razumevanje ter uporabo jezika v vsakdanjem življenju.

Tečaje vodijo izkušeni slovenski predavatelji ali native speakerji v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, ki nenehno spodbujajo tečajnike, da individualno, v paru in v skupini aktivno sodelujejo in urijo govorno in pisno izražanje ter bralno razumevanje.

Jezikovni tečaji Lingula so namenjeni odraslim: tako študentom in dijakom, kot tudi zaposlenim in upokojencem, pa tudi šoloobveznim otrokom in vsem, ki se z jezikom še niso podrobneje spoznali ali pa bi radi znanje, ki so ga že nekoč osvojil, osvežil in nadgradil.