Kombi prevozi v Sloveniji

Slovenija se nahaja na pomembnem križišču dveh transportnih poti, kjer potekajo tovor in morski  prevozi, torej tudi najem vozil ko je izdelava kuhinje po meri končana.   Promet iz leta v leto narašča, saj je najem plovil za kuhinje po meri postal zelo popularen, predvsem na račun prevoznikov iz Romunije, Bolgarije in Ukrajine. V teh državah  je najem vozil za kuhinje po meri zelo razširili, saj so stroški prevoza nižji, potovalna hitrost pa višja, kot pri vlačilcih. Plovila  za kuhinje po meri iz teh držav tako predstavljajo več kot polovico njihovega tovornega prevoza, ki gre preko naših avtocest.
Težava nastane, ker  spadajo pod kategorijo običajnega prevoza. Čeprav so v povprečju kombiji dvakrat težji kot avtomobili, plačujejo enako cestnino kot običajni avtomobili. Dejstvo pa je, da kombi prevozi dosti bolj uničujejo cestno infrastrukturo. Zato bi bilo smotrno sprejeti regulacije, kjer bi bili kombi prevozi obravnavani enako, kot lažji transportni tovornjaki.