Regeneracija v biologiji

Regeneracija jima v slovenskem jeziku več pomenov in je lahko hitrejša, kako? Pomen besede je odvisna od področja v katerem uporabljamo besedo regeneracija. Regeneracija pomeni v biologiji proces obnove rasti. V biologiji se beseda regeneracija uporablja za obnovitev in rast na primer celic, organizmov, organov, orgazme, ekosistemov in tako dalje.

Regeneracija je proces pri katerem je odporno na nihanje in poškodovanje zgoraj naštetih stvari. Zavedati se moramo, da ima sposobnost regeneracije vsako živo bitje.
Če smo bolj natančni regeneracija osnovi ureja nespolno celičnih procesov. Še bolj je pa pomembno pa je, da se zavedamo, da se regeneracija razlikuje od reprodukcije.