Prevajalske agencije

Prevajanje lahko opravljajo posamezniki ali pa vedno bolj razširjene prevajalske agencije. Le- te poleg prevajanja ponujajo še lektoriranje, sodne prevode, tolmačenje; nekatere tudi jezikovne tečaje ter izobraževanja in seminarje za tuje jezike. V prevajalskih agencijah so zaposleni izkušeni in strokovno usposobljeni prevajalci različnih evropskih in svetovnih jezikov; za določene specifične potrebe naročnikov pa najemajo tudi zunanje sodelavce.

Tako nekatere prevajalske agencije ponujajo poleg prevajanja iz tujih jezikov v slovenskega in obratno še prevajanje zakonodaje EU –besedila z različnih področij EU kot so finance, pravna besedila, raziskave, … ter različna strokovna besedila, npr. s področja turizma, kmetijstva, financ, šolstva; razne tehnične prevode ter še kaj. Ponudba je res velika, odločitev katero prevajalsko agencijo bi izbrali pa težka. Najbolje se je pozanimati pri poslovnih partnerjih ali znancih, s katero so bili zadovoljni. Lahko pa tudi poizkusimo na slepo. Vse je odvisno od tega ali potrebujemo kakovosten prevod npr. strokovnega besedila ali le nek splošen prevod. Na podlagi tega se bomo odločili ali bomo sami prevedli določeno besedilo ali ga predali izkušeni prevajalski agenciji. Za več informaci o tem kako poteka literarno prevajanje kliknite na prej omenjeno povezavo.