Tečaj francoščine – pogoj za zaposlitev

Včasih je bil edini pogoj, da je posameznik dobil zaposlitev ta, da ima končano srednjo ali poklicno šolo, še pred tem je bil pogoj le osnovna šola. Nato pa so se zahteve povečevale in tako ima danes veliko možnost za zaposlitev le človek, ki ima visoko izobrazbo, opravljen tečaj za prevajanje francoščine ali katerega drugega jezika, ter veliko delovnih izkušenj. Še zlasti pa bode v oči tečaj za prevajanje francoščine. Tega mora pokriti vsak posameznik sam, zato gre človek v bistvu na začetku v zelo velik minus. Tečaj za prevajanje francoščine namreč ni strošek, ki ga bo delodajalec pokril tudi za nazaj. Edina možnost, da nam tečaj za prevajanje francoščine krije delodajalec, je, da to zahteva po tem, ko smo že nekaj časa zaposleni.