Sestava vabil

Vabila so pisna oblika sporočanja, s katerimi sporočevalci sporočajo naj se udeležimo prireditve, koncerta, srečanja, poroke in še bi lahko naštevali. Vabilo mora vsebovati naslednje podatke: na katero oziroma kakšno prireditev naj bi to bila, zakaj, vabi kdaj bo potekala, kje bo potekala, koga vabi in kdo vabi.

Vabila so lahko javna in zasebna. Pomembno je tudi, da vemo kakšna vabila obstajo. Vabila so lahko uradna in neuradna, saj temu se primerno napišejo vabila. Vabila naj bodo napisana tako, da je vsebina kratka in jedrnata, saj naj bodo napisani samo najpomembnejši podatki. Če želimo dolgo vsebino potem to niso vabila temveč pisma ali zapisnik.