Uredništvo

Ker stalno izboljšujemo spletno stran, sprejemamo tudi vaše predloge za nove članke. Zato vabimo vse uporabnike, da nam sporočijo, katere vsebine jih še posebej zanimajo. Prav tako sprejemamo tudi avtorske članke naših uporabnikov, katere bi radi delili z drugimi uporabniki portala. Članki so lahko poljubne vsebine, dolgi pa naj bodo 240 besed ali več. Pogoj za objavo članka je, da je le-ta vaše lastno avtorsko delo, da ne vsebuje vsebin, ki bi lahko užalile druge uporabnike ter je napisan v skladu z etiko internetnega komuniciranja in zahtevami našega uredništva. Ustrezni čanki bodo objavljeni na spletni strani z imenom in priimkom avtorja. Vsi članki, ki bi vsebovali žaljivo vsebino ter tisti, ki ne bodo v skladu z omenjenimi navodili, bodo spremenjeni ali umaknjeni.

V primeru vprašanj, nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.