Alta - Logo

Alta skladi, finančne odločitve

Category Storitve

Alta skladi danes oblikujejo dobre finančne odločitve.

Alta skladi so lahko izbrani z namenom zbiranja sredstev. Zbiranje sredstev je na drugi strani tudi Alta skladi. Namen, ki ga ima zbiranje sredstev je omogočanje večjih finančnih učinkov z manjšimi prispevki. Varčevalci se med Alta skladi odločijo namensko. Velikokrat jih pogojujejo cilji, ki so posebno izraženi. Lahko pa gre za investiranje v splošni obliki. Cilji, ki jih imajo Alta skladi, so lahko povezani s pridobitvijo točno določene dobrine. Temu primerno se s svojimi lastnostmi prilagodijo Alta skladi. Lastnosti, si so pri temu pomembne so predvsem čas, donos, tveganje ter druge podobne lastnosti. Pomembno je zavedanje nekaterih osnovnih lastnosti. Pri tem pa je potrebno hranjenje sredstev razumeti kot naložbo. Največkrat naložbe povezujemo z ustvarjanjem dobička. Vendar so prisotne tudi druge lastnosti. Dve pomembni lastnosti sta dobiček in tveganje. Načeloma velja, da dobiček in tveganje sodita skupaj in se odražata na podoben način. Večji dobiček pomeni tudi večje tveganje. Kar pomeni, da načrtovan dobiček ob dospetja lahko postane realnost, lahko pa se zgodi tudi negativni scenarij. To pomeni, da je dobiček bodisi manjši, bodisi ga ni. Obstajajo pa naložbe, kjer je dobiček manjši, ob manjšem ali pa praktično nobenem tveganju. Odločitev med skrajnostmi je v veliko primerih odvisna od izkušenj, tipa naložbenika ter drugih osebnostnih lastnostih. Pri varčevanju je pomembna lastnost tudi življenjski slog. Osebe, ki varčujejo in imajo gospodaren način ravnanja s sredstvi, načeloma nimajo posebnih ambicij po tveganju. Ker znajo s svojim načinom ravnanja s sredstvi pridobiti dovolj tudi brez tveganja. Drugače je z osebami, ki nimajo tako izrazito dobrega načina ravnanja s sredstvi. Potrebujejo pa sredstva oziroma imajo potrebo po njih. V tem primeru je tveganje bolj prisotno, saj želijo na ta način pridobiti izgubljano. Vendar načeloma tveganje pomeni možnost obeh skrajnosti. To pomeni, da je možen dober rezultat ali negativen rezultat.

Alta skladi načeloma ni tveganje.

Več informacij