Avto plin

Category Avto

Avtoplin je utekočinjen naftni plin in je gorivo, ki zagotovo veliko obeta. Gre za zmesi plinov propana in butana ter v majhnih koncetracijah tudi etana in propilena. S tujo kratico ga poimenujemo LPG, kar pomeni – liquified petroleum gas. Omenjeni zmesi plinov je dodana tudi majhna količina etanetiola, ki ima poseben vonj, da lahko zavohamo morebitno uhajanje plina. Vas zanima predelava v avto na plin. Kliknite na povezavo.

Čeprav je avto plin stranski produkt rafiniranja nafte ali ekstrakcije zemeljskega plina, njegovo pridobivanje ne povzroča dodatnega obremenjevanja oziroma onesnaževanja okolja. Ena izmed pomembnih prednosti vozil na avtoplin je, da je motor pri delovanju na avtoplin tišji, da se zaradi čistejšega in boljšega izgorevanja ter odsotnosti aditivov v gorivu zmanjša korozija motorja, kar posledično pomeni, da se s tem podaljša njegova  življenjska doba, podaljšajo pa se tudi servisni intervali, kar v praksi pomeni redkejša menjava motornih svečic, olja in katalizatorja.