Bohinj

Category Slovenija

Po Sloveniji je kar nekaj znanih turističnih destinacij, ena izmed teh je tudi Bohinj. Ta obsega Spodnjo in Zgornjo Bohinsko dolino, jezersko skledo in Nomejsko dolino. Zraven spadajo še naselja kot so Nemški rovt, Gorjuše in Koprivnil. Ta kraj je bil poseljen že dobi bronasti dobi, kar pa nam dokazujejo mnoge arheološke najdbe. Bohinj ima tudi jezero, kateremu rečemo Bohinjsko jezero, katere je največje stačno jezero v Sloveniji. Dolgo je 4100 metrov in široko 1200 metrov. Njegova največja globina je 45 metrov, vsebuje pa kar 100 milijonov kubičnih metrov vode. V njem živi več vrst rib, katerih naj bi bilo vsaj 15 vrst. Bohinj ima udi druge naravne znamenitosti, kot so Slap in izvir Savice kateri je kraški izvir. Slap je visok 71 metrov. Druge znamenitosti so tudi izvir potoka Bistrica, Grmečiški slap, slapova Ribnice, Slap Govic in še nekateri drugi. To so turistom najprivlačnejše izletniške točke, katere vedno znova radi obiščejo.