Inštrukcije angleščine

Eden od načinov kako izboljšati vaše znanje angleškega jezika ali popraviti ocene, so tudi inštrukcije angleščine, ki jih kvalitetno nudi Utilia. Inštrukcije angleščine navadno potekajo na vašem domu in trajajo najmanj dve celi uri. Da so lahko učinkovite, pa je potrebno vnaprejšnja pripravljenost inštruktorja, kot tudi prispevek učenca, v smislu rednega opravljanja domačih nalog. Vsekakor pa staršem priporočamo, da se takšno učenje izvaja na domu inštruiranca, saj s tem zmanjšamo stres in se čim bolj prilagodimo inštruirancu. Prav tako je priporočljivo na začetku vsake ure inštrukcij, pregledati morebitne težave pri dani domači nalogi, saj se pri angleščini znanje nadgrajuje in, če nimamo dobre podlage, potem težko sledimo naslednji, težji snovi. Zato je smiselno »kupiti« inštrukcije angleščine takoj, ko se pojavijo prve težave z učenjem tega jezika.

Če z inštrukcijami odlašamo predolgo, se lahko zgodi, da je snov že tako zelo obsežna, da učenec potrebuje bistveno več pomoči, kar pomeni, da bodo inštrukcije angleščine tudi dražje, saj bo inštruktor potreboval več ur, da bo učenca naučil vse kar se mora naučiti. Zaradi tega je veliko boljše redno učenje učenca in pa tudi naročilo inštrukcij bistveno prej, kadar snov v šoli še ni tako zelo obsežna, saj je potem lahko prepozno. To pa je velikokrat tudi največja napaka vseh staršev, saj začnejo velikokrat iskati inštrukcije angleščine takrat, ko je to na žalost že prepozno, ker se test približuje in mora inštruktor potem v prekratkem času učenca naučiti preveč obsežno snov, kar je zelo težko ali skoraj nemogoče.