Izterjave

Category Storitve

Kaj je temeljni problem izterjave? Ponavadi to, da ne poznamo vseh postopkov in načinov izterjave in ne vemo, da izterjava ni le pisni opomin in izvršba. Zato naj postopek izterjave vsebuje tudi opcijo zavarovanja terjatev. Terjatve lahko zavarujete na več načinov:
z menico, poroštvom, bančno garancijo, dokumentarnim akreditivom, dokumentarnim inkasom, zavarovanjem pri zavarovalnici ali drugi finančni ustanovi ter s pogodbenim načinom zavarovanja.

Pomembno je, da pravočasno in seveda ustrezno pristopimo k sami unovčitvi. Kater način bomo izbrali je odvisno od vrste dejavnosti, v kateri naše podjetje deluje, velikost podjetja in to, kdo je naš kupec. Kupca je treba dobro poznati. Tudi če se je namreč v preteklosti izkazal za verodostojnega in plčilno sposobnega, ni nobene garancije, da nekoč ne bo prišel v situacijo zaradi katere ne bo mogel pravočasno poravnati svojih obvesznosti. Bodi oboroženi z vsemi informacijami, še predno, do takše situacije sploh pride in videli boste, da se izterjave ne boste več tako pogosto posluževali.