Kaj je vezava diplomske naloge

Category Knjigoveštvo

Vezava diplomske naloge pomeni vezavo naloge v celoto, torej listi niso zgolj speti skupaj s spenjačem ali čem podobnim. Vezava diplomske naloge tudi omogoči, da naloga kot zaokrožena celota in tako cela naloga dobi nekakšno drugačno, lepšo obliko. Šele z vezavo zgleda veliko lepša in je primerna za predajo fakulteti.

V zadnjem času pa vse fakultete ne zahtevajo več vezave, ki je v obliki knjige, temveč zadošča že vezava v spiralo. Vezava diplomskih nalog torej ne pomeni zgolj vezave, pri kateri je naloga vezano v ovitek iz usnja (lahko je seveda vezana tudi v kakšen drug material), temveč pomeni tudi vezavo z navadno, plastično spiralo.