Kako pomembna so otroška igrala

Kako pomembna so otroška igrala najlažje ugotovimo tudi s primerjavo otrok, ki so otroška igrala imeli v otroških letih in otrok, ki otroških igral v otroških letih niso imeli. Tistih, ki zunanjih otroških igral niso imeli, so bili bolj jokavi, pa tudi kasneje so postali samostojni. Kasneje so se tudi naučili kaj logičnega in so kasneje samostojno razmišljali. Če ne veste, kje igrala kupiti potem kliknite na naslednjo povezavo http://svet-igral.si/.

Otroci, katerim so bila otroška igrala ves čas otroštva na voljo, pa so bili pravo nasprotje. Seveda so te teste delali povsem naravno in niso nobenih otrok namerno pustili v celotnem otroštvu brez igral. Vemo namreč, da so otroška igrala na voljo bolj v razvitem svetu, medtem ko so v nerazvitem bolj redkost kot pravilo.