E zavarovanja - Logo

Kdaj potrebujem dopolnilno zavarovanje?

Category Storitve

Dopolnilno zavarovanje je zavarovanje, ki krije razliko med ceno oskrbe in ceno, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Pogosto ga ljudje zamenjujejo za Dodatno zavarovanje čeprav to ni isto. Med dodatna zavarovanje štejemo nezgodno zavarovanje, avtomobilsko kasko zavarovanje, zavarovanje na potovanjih, …

Dopolnilno zavarovanje je tisto, ki ima določeno v zakonu kaj pokriva in na kakšen način deluje zato se tudi cena od najcenejšega, do najdražjega v Sloveniji razlikuje za cca. 1€. Kljub temu, da se imenuje dopolnilno in že imamo obvezno zdravstveno zavarovanje je tudi to kljub temu obvezno, le da zanj ne plačuje delodajalec ampak mi sami. Sklenitev dopolnilnega zavarovanja je potrebna, ko nam poteče status študenta oz. dijaka, ko dopolnimo 26 let, ob prvi zaposlitvi ali pa ob nekaterih bolj posebnih dogodkih (postanemo družbeniki v podjetju, odpremo študentski s.p., postanemo državljani RS, ko menjamo zavarovalnico ali pa ko iz drugačnih razlogov nimamo urejenega zavarovanja).

Če dopolnilnega zavarovanja nimamo urejenega ne dobimo kazni ampak smo dolžni doplačevati za določene zdravstvene storitve, zdravila in pripomočke. Cena, ki jo v določenih primerih pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje je določena v ZZVZZ in razliko v tej skupini nam pokriva dopolnilno zavarovanje.

Obvezno zavarovanje v celoti pokriva zdravstvene storitve otrokom, dijakom in študentom do dopolnjenega 26. leta, zdravstveno varstbvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, preprečevanje in odkrivanje HIV in podobnih bolezni, obvezna cepljenja, zdravljenje malignih bolezni, paraplegijo, tetraplegijo, paralize, epilepsijo, hemofilijo, duševne bolezni, sladkorne bolezni, multiplo sklerozo in psoriazo. V celoti krije tudi rehabilitacijo slepote in slabovidnosti, zdravljenje zaradi bolezni in poškodb na delovnem mestu, zdravsvetno varstvo povezano s krvodajalstvom, nujno medicinsko pomoč, nujne reševalne prevoze, patronažne obiske, zdravljenje in nego na domu, zdravila s pozitivne liste, sobivanje staršev v zdravstvenih ustanovah ob otrocih do 5. leta starosti, preglede za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih,…

V višini 90% cene obvezno zavarovanje krije operativne posege v zvezi s presaditvijo organov, zdravljenja v tujini, intenzivno terapijo, dializo, zahtevnejše diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske stortve.

80% cene je pokrito v primeru storitev specialističnih ambulant, nadaljevanja bolnišničnih zdravljenj kot so obiski zdraviliških centrov ter osnovne zdravstvene dejavnosti, ki niso zajete v 1. točki zakona.

Kot že navedeno na začetku članka razliko med tem in 100% cene pokriva dopolnilno zavarovanje. Cene dopolnilnih zavarovanj so precej podobne in se gibljejo od 26,79€ do 28,36€ mesečno. Najcenejše zavarovanje ta trenutek ponuja Vzajemna, medtem ko je najdražja Zavarovalnica Triglav.

Glede na to, da stroški zdravljenja predstavljajo precej velik strošek, kar vidimo že pri samih cenah zdravil se nam vsekakor močno izplača urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da v primeru bolezni in poškodb psihičnega bremena ne predstavlja še misel na stroške, ki jih bomo morali plačati za dni v bolnišnici ali pa za zdravila, katerih cene ravno tako niso prav nizke. Če se nam ponudi možnost, pa je priporočena tudi sklenitev enega od dodatnih zavarovanj. Morda v tem primeru lahko sklenemo tudi eno od varčevalnih zavarovanj, kjer v primeru, da nismo koristili zavarovanja po določenem časovnem obdobju dobimo denar vrnjen.