Namen igral

Igrala, ki se nahajajo na spletnem naslovu http://www.hutko.si/igrala so tista, ki so najpomembnejši v začetku razvoja pri otroku. Igrala so predmeti  za uporabo pri igranju in raznih igrah. Pod igrala spadajo vse vrste igrač, ki so ta hip na tržišču. Igrala so predvsem namenjena otrokom do približno osemega leta. Moramo pa vedeti, da pod igrala spadajo tudi vse družabne igre, ki so namenjene predvsem otrokom, ki so mlajši od osem let. Igrala do namenjena za razvoj otrok. Zato morajo biti igrala izdelana po predpisih in navodilih, ki jih predpisuje Evropska unija. Najboljša so tista igrala, ki ob njih otrok razvija motorične sposobnosti ali se učijo prvega branja, logičnega razmišljanja ali štetja in razvijanja socialnih veščin.