Je Nuntius Invest nateg? Nikakor, prepricajte se pri zanesljivem viru.

Category Uncategorized

Vcasih se zgodi, da nekatere potencialne stranke in vlagatelji po prodajnem sestanku ali po predstavitvi financnih produktov s strani podjetja Nuntius Invest želijo podjetje preveriti še preko spleta. V Google iskalnik tako vpišejo besedne zveze, kot so Nuntius d.o.o. nateg ali Nuntius Invest nateg, da bi odkrili signale morebitne nevarnosti, prevare ali natega. Glavni razlog za tako pocetje je strah pred izgubo oziroma bolecino.

Odlocitev za nakup in naložbo je namrec pretežno custvena, razum pa se obicajno vklopi šele po nakupu. Obljubljena korist ali strah pred izgubo je najmocnejši dejavnik motivacije za doloceno nakupno oziroma naložbeno odlocitev.

Nuntius d.o.o. nastopa pod blagovno znamko Nuntius Invest in ponuja razlicne financne produkte. Pri tem ne gre za nikakršen nateg, o tem se lahko prepricate tudi sami.
Torej, ne brskajte pod Nuntius Invest nateg, išcite raje Nuntius Invest nasvet.