Okna

Category Okna

Okna so povezava hiše z zunanjim svetom. Skozi njih seva svetloba. Več je naravne dnevne svetlobe, bolje se počutite v prostoru. V zadnjem času popularna pasivna gradnja zelo prispeva h prihranku energije za ogrevanje. Okna so pri tem zelo pomembna. Saj vse novogradnje po letu 2006 v Evropski uniji zahtevajo energetsko izkaznico. Le ta vsebuje informacije o energetski porabi, koliko toplote se izgubi skozi okna in druge gradbene dele oziroma stavbno pohištvo. Vsebuje informacije o prezračevanju in pridobivanju sončne energije.

K temu veliko prispevajo tudi okna, k energetskemu kazalniku namreč. Le ta je najpomembnejša vrednost v energetski izkaznici. Energetski kazalnik je za vas informacija, ki pove, koliko energije v enem letu potrebujete, da ogrejete en kvadratni meter stanovanja. Na energetski kazalnik vpliva tudi položaj za okna. Ste že ugotovili, da so le ta na južni, zahodni in vzhodni strani. Na severni strani je le kakšno okno. Če imate taka velika, obrnjena proti soncu, je izkoristek kar največji. Seveda pa morate poleti poskrbeti za senčenje, da vas ne pregreje.