Solarni sistemi

Category Gradbeništvo

Pri prvih sončnih elektrarnah so se poleti pogosto pojavljali problemi z pregrevanjem sistema. Pozimi pa je prihajalo do zamrznitve. Novejši solarni sistemi pa so te napake odpravili tako, da so ponovno vzpostavili povratni pretok delovnega medija. Stari sistemi so kot sredstvo proti zmrzovanju uporabljali etilen-glikol, ki pa je okolju neprijazen. novejši sistemi pa uporablja prosilen-glikol, ki na okolje nima vpliva. Načrtovanje sončnih elementov je zelo pomembno. Sestavljeni so iz naslednjih elementov:

  • Sprejemnikov sončne energije
  • Akumulatorjev toplote
  • Ekspanzijske posode
  • Cevovodov
  • Kotla za ogrevanje vode
  • Varnostnih ventilov

V praksi je težko s solarnimi sistemi 100% pokriti potrebo po topli vodi, saj je ravno pozimi, ko je  potreba po topli vodi največja sonca najmanj. Poleti pa so solarni sistemi sposobni pokriti celotno potrebo po topli vodi.

Običajno solarni sistemi pokrijejo od 30 do 60% potreb po topli vodi v gospodinjstvu. Preostalo pa nadomestimo z drugimi viri. Pred nakupom solarnega sistema se je dobro posvetovati z strokovnjakom, ki bo z izračuni poskrbel da bo naš sistem deloval z največjim izkoristkom.