Evidenca delovnega časa je postala obvezna

Evidenca delovnega časa je evidenca, ki beleži delo vsakega posameznika v podjetju. V njej je zajeto število delovnih ur v tednu, kdaj so bile te ure opravljene, število nadur, število neopravljenih ur. Vsaka evidenca delovnega časa mora vsebovati tudi podatke o vrsti plačila za opravljene oziroma neopravljene ure, na primer nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, v breme drugih organov ali delodajalcev, neopravljene ure, za katere se plačilo ne prejema, ure, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ure, na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Evidenca delovnega časa je bila uzakonjena z 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).

Najboljši način vodenja evidence delovnega časa

evidenca delovnega časaVelikim podjetjem evidenca delovnega časa ni tuja, saj jo velika večina vodi že več let. Mala podjetja pa bodo morala vzpostaviti varen, učinkovit in pregleden sistema vodenja le-te. Obenem predlagamo, da si pri načrtovanju vodenja evidence delovnega časa že sedaj preberejo nekatere dodatne predloge o podatkih, ki naj bi jih evidenca delovnega časa še vsebovala. Ti predlogi naj bi bili namreč uzakonjeni do konca leta in prej ko jih podjetja vključijo v svoje evidence, lažji bo prehod na novo direktivo. Predlogi na primer vključujejo še dodatno natančno beleženje prihodov, odhodov, odmorov, podatke o letnem dopustu, izmenskem delu, delu ob vikendih in praznikih, deljenem delovnem času in podobno. Evidenca delovnega časa mora biti zlahka dostopna s kraja opravljanja dejavnosti podjetja in obenem primerna za večletno hrambo. Tako je elektronski sistem vodenja evidence najbolj primeren in pregleden.

Zakaj evidenca delovnega časa?

Z vodenjem takšne evidence imajo pravni organi pregled nad transparentnostjo delovanja podjetja in morebitnim izkoriščanjem delavcev. Obenem imajo tudi podjetja sama, predvsem pa njihove kadrovske službe, jasen pregled nad opravljenimi urami posameznega delavca. Temu primerno lahko prilagodijo plače delavcev ter opazijo morebitne šibke točke, tako v smislu premalo opravljenih ur, kot tudi delavce, ki bi morda potrebovali več počitka. Evidenca delovnega časa je zato evidenca, s katero pridobijo tako podjetja kot tudi pravni organi, ki podjetja in njihovo delo nadzorujejo. Že kar nekaj podjetij zato ponuja svoje odlične programe za vodenje evidence in podjetja zlahka izberejo najprimernejšega za njihove potrebe.

Ali evidenca delovnega časa vpliva tudi na obračun plač?

Ste se kdaj vprašali, ali evidenca delovnega časa vpliva tudi na obračun plač? Če ste se, potem boste tukaj našli odgovor ravno na to vprašanje. Kratek odgovor na to vprašanje pa je da, saj evidenca delovnega časa in obračun plač nekako gresta z roko v roki. Na primer. Recimo, da delujemo po starem sistemu in računovodja pride na delo in ni najbolj zbran tisti dan, ko se dela obračun plač. Lahko zagotovimo, da ne bo napravil nobene napake? Verjetno da ne. Pa s tem ni nič narobe, vsi smo ljudje. Ampak, kaj pa lahko mi kot podjetnik naredimo za to, da izboljšamo ta problem? Najboljši odgovor na to vprašanje je to, da vpeljemo avtomatiziran sistem in s tem zmanjšamo ali pa celo čisto preprečimo, da bi do takih napak prišlo.


Tehnologija in evidenca delovnega časa izboljšujeta obračune plač!

Kako pa torej delujejo tovrstni sistemi in kako z njimi koristimo vse možne prednosti, ki so nam ponujene? Kot vemo, je evidenca delovnega časa tista, ki diktira, kakšna bo plača vsakega zaposlenega v določenem podjetju. In če je potem takem evidenca delovnega mesta tista glavna stvar, ki odloča kam gredo zaslužki, potem mora biti naš primarni fokus ravno na tem, da bo evidenca delovnega časa opravljena točno.

S sodobnimi sistemi pa to zagotovimo zelo enostavno, saj vsak zaposleni enostavno ali vtipka svojo šifro, uporabi kartico ali pa mobilno napravo, da se zabeleži evidenca delovnega časa na delovnem mestu. Kar pa vas kot podjetnika morda še bolj zanima, pa je to, da s tem, ko zaposleni zabeleži svoje podatke prihoda in/ali odhoda, programska oprema avtomatsko posreduje vse te podatke računovodskim programom, v katere se vpišejo vsi podatki potrebni za natančen obračun plač. Če pa vas zanima še kaj več o tem, kako delujeta skupaj evidenca delovnega časa računovodski programi za obračun plač, pa si lahko te podrobnosti preberete na: http://www.spica.si/resitve/registracija-delovnega-casa/obracun-plac.