Nov, enostaven obračun plač sedaj tudi za tuje zaposlene

Ali imate podjetje v katerem zaposlujete poleg domačih tudi tuje delavce? Če kaj vemo o birokratskem svetu danes, potem je to to, da ko gre za obračun plač, je vsekakor potrebno imeti železne živce. Še posebej, če imamo podjetje, v katerem je zaposlenih preko sto ljudi, potem nam je jasno, da se vsa časovna beleženja prihodov, odhodov, malic, bolniških in tako dalje, kaj hitro naberejo. Če pa imamo zaposlene tuje delavce,  je pa teh beleženj lahko še toliko več, saj poleg navedenega obstajajo še drugi izredni primeri, s katerimi imajo tuji delavci opravke. Za obračun plač za tujca je potem takem bistveno več enih informacij potrebno obdelati, kar pa jasno nanese na to, da ima za obračun plač računovodja več dela.

 

Sanjarjenje za izboljšan obračun plač za tujca je končno realnost!

Kot omenjeno, je izjemno veliko dodatnih informacij o posameznem zaposlenem, ko se gre za obračun plač. Primeri takih podatkov so na primer davčne informacije od obeh držav, da se tujci izognejo dvojnemu obdavčevanju, potem so na primer tudi reči kot so dnevni prevozi, če se oseba vozi iz oziroma v drugo državo in podjetje to sponzorira. Takih in podobnih podatkov je še več, kar pa je za obračun plač pomembno, pa je to, da z modernim načinom za vodenje teh podatkov vse postane bistveno lažje, saj je za obračun plač potrebno v sistem le vnesti  podatke o našem delavcu, in program praktično poskrbi za ostalo.

Seveda pa sta še vedno potrebna človekova roka in oko, da poskrbimo za točnost podatkov, ko končujemo obračun plač. Kot torej vidimo, ni pravzaprav nobene velike umetnosti ali pa razlike za vodenje evidenc tako domačih kot tujih delavcev, saj je potrebno le nastaviti pravilne podatke, program pa bo naredil ostalo.
Končno imamo torej rešitev za odstranitev glavobolov vseh računovodij, ki so imeli težke naloge slediti in vnašati, preračunavati in šteti ure, nadure, koliko časa je nekdo porabil za prevoz, kakšni so davki itd., saj je avtomatska metoda za obračun plač tu.

Obračun plač

Obračun plač je zagotovo eno najobčutljivejših del računovodstva, saj si verjetno bes zaposlenih ne želi nobeno vodstvo podjetja, sploh pa ne tožb in prijav inšpekciji. Če podjetje posluje vzorno, do takšnih skrajnosti ne more prihajati, se pa zgodi, da se kdaj kaj nenamerno zalomi.

Kako voditi obračun plač 2014, najbolje vedo strokovno usposobljeni računovodje z bogatimi izkušnjami dela, ki obvladajo vse zakonske določbe zakona o delovnih razmerjih, ki med drugim jasno in točno določeno opredeljuje pravico delavca do različnih nadomestil plače za čas odsotnosti z dela. Poleg nadomestila za letni dopust zakon določa še nadomestilo za zakonsko določene praznike in dela proste dni, nadomestilo za bolniško odsotnost, nadomestilo plače za odsotnost delavca zaradi poškodbe ali bolezni, nadomestilo plače delavcu, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, nadomestilo pri osebah, ki opravljajo dopolnilno delo, nadomestilo pri prejemnikih delne pokojnine, nadomestilo za nego družinskega člana, nadomestilo za darovanje krvi,  nadomestilo pri plačani odsotnosti delavca zaradi osebnih okoliščin.