Obračun plač

Obračun plač je zagotovo eno najobčutljivejših del računovodstva, saj si verjetno bes zaposlenih ne želi nobeno vodstvo podjetja, sploh pa ne tožb in prijav inšpekciji. Če podjetje posluje vzorno, do takšnih skrajnosti ne more prihajati, se pa zgodi, da se kdaj kaj nenamerno zalomi.

Kako voditi obračun plač 2014, najbolje vedo strokovno usposobljeni računovodje z bogatimi izkušnjami dela, ki obvladajo vse zakonske določbe zakona o delovnih razmerjih, ki med drugim jasno in točno določeno opredeljuje pravico delavca do različnih nadomestil plače za čas odsotnosti z dela. Poleg nadomestila za letni dopust zakon določa še nadomestilo za zakonsko določene praznike in dela proste dni, nadomestilo za bolniško odsotnost, nadomestilo plače za odsotnost delavca zaradi poškodbe ali bolezni, nadomestilo plače delavcu, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, nadomestilo pri osebah, ki opravljajo dopolnilno delo, nadomestilo pri prejemnikih delne pokojnine, nadomestilo za nego družinskega člana, nadomestilo za darovanje krvi,  nadomestilo pri plačani odsotnosti delavca zaradi osebnih okoliščin.