Psihoterapija zdravi dušo in telo

Tekom pogovora s psihoterapevtom posameznik spozna svoje skrite dele, potlačene spomine in misli, prepozna vedenjske vzorce ter premaga najtežje ovire v svojem življenju. Psihoterapija je posebna oblika zdravljenja ne samo duše, temveč tudi telesa. Pri tem je pomembno, da posameznik dodobra spozna sebe in se potrudi, da se spremeni. Spreminjanje samega sebe in prekinjanje vedenjskih vzorcev sta eni izmed najtežjih dejanj v našem življenju. Pri premaganju ovir in izboljšanju svojega počutja je priporočljiva psihoterapija.

Continue reading “Psihoterapija zdravi dušo in telo”