Mojpsihoterapevt Logo

Psihoterapija zdravi dušo in telo

Category Zdravje

Tekom pogovora s psihoterapevtom posameznik spozna svoje skrite dele, potlačene spomine in misli, prepozna vedenjske vzorce ter premaga najtežje ovire v svojem življenju. Psihoterapija je posebna oblika zdravljenja ne samo duše, temveč tudi telesa. Pri tem je pomembno, da posameznik dodobra spozna sebe in se potrudi, da se spremeni. Spreminjanje samega sebe in prekinjanje vedenjskih vzorcev sta eni izmed najtežjih dejanj v našem življenju. Pri premaganju ovir in izboljšanju svojega počutja je priporočljiva psihoterapija.

Vzajemni odnos

Proces ozdravljenja, ki ga ponuja psihoterapija ni preprost in hiter, temveč potrebuje veliko časa in truda obeh vpletenih strani. Odnos terapevt- pacient je vzajemne narave, kar pomeni, da med njima poteka neprisiljena komunikacija. Ves pogovor je zaupen in poteka v varnem okolju. Na ta način se pacient sprosti in razgovori. Naloga terapevta tako ni, da podaja sodbe ali rešitve problema, temveč, da pomaga posamezniku pri premagovanju ovir in težav na lasten način. Terapevt posameznika zgolj usmerja in mu nudi oporo. Posameznik mora sam prepoznat dejanski problem, izpostaviti, da želi pomoč ter mora biti pripravljen pomoč tudi sprejeti.

Namen in učinkovitost

Psihoterapevt med terapijo skuša ustvariti vzajemen, a vseeno objektiven odnos. Nevtralna drža in nemoraliziranje pripomoreta k večjemu zaupanju v odnosu. Pacient se lažje sprosti, odpre, izpove in razgrne. Namen psihoterapije je tako odprava konfliktov, negativnih čustvovanj, travm, stresorjev, neproduktivnih vedenjskih vzorcev ter drugih vsakodnevnih ovir. Psihoterapija je tako malo daljši, a vseeno nadvse učinkovit proces za izboljšanje kvalitete življenja posameznika.

Prekinitev vedenjskih vzorcev

Najbolj zapletena in zahtevna sprememba je sprememba samega sebe. Prekinitev že privzgojenih in naučenih vedenjskih in čustvenih vzorcev je dolgotrajen proces. Psihoterapija spremeni način razmišljanja posameznika. Dokazano je celo, da proces spremeni način delovanja naših možganov. Dobra volja in pozitiven odnos do sveta in našega vsakdanjika pripomoreta tudi k izboljšanju psihofizičnega izgleda posameznika. Posledice vsakodnevnega stresa, slabe volje in morebitne depresije, na našem telesu zaradi reprogramiranja možganov ne bodo pustile večjih sledi. Veselje do življenja odseva tudi navzven.