Sodni tolmač

Sodni tolmač ali sodni prevajalec mora obvladati osnovne pojme in terminologijo ne samo zakonodaje, ampak tudi področja, na katerem se uporablja. Njegov delovni prostor je navadno stičišče ljudi različnih jezikov (dva ali več), kar pomeni, da s svojim strokovnim pristopom omogoča prisotnim enoglasno komunikacijo. Večino časa sodeluje z odvetniki v sodnih postopkih, kot so sojenja, izjave, zaslišanja, mediacije, arbitraže, srečanja strank itd., ter naročniki, ki jim pomaga komunicirati z drugimi strankami v čezmejnih postopkih.

Sodni tolmač je pravzaprav prevajalec – strokovnjak enega ali več tujih jezikov, seveda ob dobrem strokovnem poznavanju svojega maternega, ki bodisi prevaja pisna besedila bodisi simultano ali konsekutivno tolmači na raznih obravnavah, sojenjih ipd. Ob imenovanju funkcije pridobi tudi poseben status s strani ministrstva, enako kot sodni izvedenec in sodni cenilec, in za overjanje prevedenih listin prejme štampiljko ter izkaznico in identifikacijsko kartico.

Točke za tolmačenje

Izjemoma so sodni tolmači lahko opravičeni preizkusa znanja, če posedujejo visoko stopnjo izobrazbe iz pravne smeri ter spričevalo, ki v tujini oziroma v Sloveniji velja kot za dokaz o aktivnem znanju tujega jezika, ki zadeva tudi pravno terminologijo. Vse ponudnike najdete na http://www.poliglot.si/sodni-tolmaci. Preden se odločite za katerega koli je dobro tudi prebrati kaj tolmačenje sploh je, da si lažje predstavljate zahtevnost tega dela.

Sodni tolmači so lahko opravičeni preizkusa znanja tudi, če so z dosedanjim delom na tem področju dokazali svoje poglobljeno znanje tujega jezika. V času tolarjev so bili sodni tolmači oziroma njihovo delo ovrednoteni s točkami, ki je lahko znašala tudi 0,42€, pri čemer je bil prevod ovrednoten s 45 do 75 točkami. Danes sodni tolmači pisno prevajajo za od 25 do 41 € na stran, ustno pa 35€ za vsake pol začete ure prevajanja.

Kazni sodnega tolmača

Kakšne so lahko kazni oziroma posledice nepravilnega prevoda oziroma tolmačenje? Naslednji http://www.poliglot.si/sodni-tolmaci zaprisežejo pred ministrom, pred katerim zaprisežejo, da bodo svoje delo opravljali vestno, natančno in po svojih najboljših zmožnostih. Že iz tega izhaja, da morajo biti prevodi in tolmačenja strokovno opravljena. Če sodni tolmač svojega dela ne opravi strokovno in predvsem nepristransko, mu sledijo kazni.

Ena od kazni, ki lahko sledijo sodnemu tolmaču je razrešitev. Naslednja stopnja je suspenz. V tem času sodni tolmač ne sme opravljati svojega dela. Če pa je sodni tolmač tako zelo škodil s svojim delom, potem je sodni tolmač lahko tudi kazensko odgovoren. Še več o tem tu http://www.vroci-nasveti.com/tocke-za-tolmacenje/