Sodni tolmač

Category Prevajanje

Sodni tolmač ali sodni prevajalec mora obvladati osnovne pojme in terminologijo ne samo zakonodaje, ampak tudi področja, na katerem se uporablja. Njegov delovni prostor je navadno stičišče ljudi različnih jezikov (dva ali več), kar pomeni, da s svojim strokovnim pristopom omogoča prisotnim enoglasno komunikacijo. Večino časa sodeluje z odvetniki v sodnih postopkih, kot so sojenja, izjave, zaslišanja, mediacije, arbitraže, srečanja strank itd., ter naročniki, ki jim pomaga komunicirati z drugimi strankami v čezmejnih postopkih.

Sodni tolmač je pravzaprav prevajalec – strokovnjak enega ali več tujih jezikov, seveda ob dobrem strokovnem poznavanju svojega maternega, ki bodisi prevaja pisna besedila bodisi simultano ali konsekutivno tolmači na raznih obravnavah, sojenjih ipd. Ob imenovanju funkcije pridobi tudi poseben status s strani ministrstva, enako kot sodni izvedenec in sodni cenilec, in za overjanje prevedenih listin prejme štampiljko ter izkaznico in identifikacijsko kartico.