Kako tolmač tolmači?

Tolmačenje je pravzaprav ustno prevajanje, kjer tolmač prevaja simulatano ali pa konsekutivno v drug jezik. Najbolj pogosto tolmače srečamo na sejah evropskega parlamenta ali pa na dogodkih, kjer prevajajo jezik v znakovnega, ki je namenjen gluhonemi publiki.

Tolmačenje največkrat delimo na simultano in konsekutivno. Pri simultanem tolmačenju se prevod prenaša v ciljni jezik kolikor hitro je to mogoče. Primer takšnega tolmačenja so tolmači v parlamentu, kjer prevajajo jezik ciljnim strankam preko mikrofona in slušalk v realnem času. Simultani tolmači morajo obvladati oba jezika, imeti pa morajo tudi visoko stopnjo koncentracije, saj na eni strani poslušajo izvirni jezik in istočasno govorijo enake besede v drugem jeziku.

Konsekutivno tolmačenje se od simultanega razlikuje tako, da prevajalec počaka, da oseba v izvirnem jeziku konča s svojim govorom in šele, ko se pojavi tišina pretolmači besede v ciljni jezik. V tem primeru je za razliko od simultanega tolmačenja potrebna manjša stopnja koncentracije, čeprav še vedno visoka ampak je bolj kot to pomemben spomin. Če nekdo govori par minut si mora tolmač zapomniti vse, kar je govorec povedal in vsebino tega govora naknadno prevesti.

Tolmačenje v znakovni jezik seveda na prvem mestu zahteva znanje znakovnega jezika. Vedno poteka simultano, predvsem zato, da gluhonemi lahko jezik spremljajo istočasno kot samo sliko, ki se predvaja na ekranu oz. na odru.

Kot zanimivost lahko omenimo tudi, da šepetanje spada med tip tolmačenja. Najpogosteje se šepetanje uporablja pri poslovnih sestankih, predavanjih ter seminarjih, kjer ciljni poslušalec pač potrebuje prevod. Med vrste tolmačenja pa spada tudi konferenčno oz. telefonsko tolmačenje.

Konferenčno tolmačenje je praktično simultano tolmačenje, ki ga vidimo v evropskem parlamentu. Poleg parlamenta se izvaja tudi na mednarodnih konferencah, ki se je udeležijo ljudje z različnih držav ali pa so celo predavanja v različnih jezikih.

Poleg teh načinov poznamo še rele, retour, pivot, cheval ter asimetrično tolmačenje. Hiter opis jih predstavi nekako tako, da pri rele načinu poteka prevajanje prek tretjega jezika, retour vidimo na predavanjih, kjer predavatelji govorijo v svojem jeziku, tolmač pa prevaja prezentacijo v jezik, ki ga pozna publika. Pivot je pravzaprav vmesni tolmač, ki ga potrebujejo pri rele načinu, ki iz enega jezika prevod posreduje tolmaču, ki bo to prevedel v tretji jezik. Cheval je način, kjer se tolmači sprehajajo od kabine do kabine in tolmačijo v 2 jezika, medtem ko je asimetrični način tak, da vsi udeleženci govorijo v svojem maternem jeziku poslušajo pa jezik, ki jim je tolmačen. Asimetrični način je primeren, ko se konference udeleži veliko ljudi, ki dobro razume tolmačen jezik a ga ne govori dovolj dobro, da bi lahko naprimer predavali na konferenci ali pa bili prisotni v razpravi/debati.

Kaj je tolmačenje

Kaj je http://www.poliglot.si/tolmacenje si v zelo grobem predstavlja večina ljudi. Vendar pa ta večina še vedno ni tista, ki bi točno vedela, kaj je mišljeno z besedo tolmačenje in kakšen je pravi pomen besede  v svojem bistvu. Večina ljudi pod besedo namreč misli zgolj na obrazložitev neke besede, temu ljudje rečejo, da neko besedo raztolmačijo. Vendar pa je pod besedo tolmačenje mišljeno  prevajanje govorjene besede, kar je popolno nasprotje z navadnim prevajanjem. Tu ne smemo reči, da gre pri besedi tej zgolj za simultano prevajanje, saj poznamo več vrst. Za tolmačenje pa potrebujemo precej posebno dovoljenje, postati moramo namreč sodni tolmač za določen jezik in področje.

Sodni tolmač

Sodni tolmač ali sodni prevajalec mora obvladati osnovne pojme in terminologijo ne samo zakonodaje, ampak tudi področja, na katerem se uporablja. Njegov delovni prostor je navadno stičišče ljudi različnih jezikov (dva ali več), kar pomeni, da s svojim strokovnim pristopom omogoča prisotnim enoglasno komunikacijo. Večino časa sodeluje z odvetniki v sodnih postopkih, kot so sojenja, izjave, zaslišanja, mediacije, arbitraže, srečanja strank itd., ter naročniki, ki jim pomaga komunicirati z drugimi strankami v čezmejnih postopkih.

Sodni tolmač je pravzaprav prevajalec – strokovnjak enega ali več tujih jezikov, seveda ob dobrem strokovnem poznavanju svojega maternega, ki bodisi prevaja pisna besedila bodisi simultano ali konsekutivno tolmači na raznih obravnavah, sojenjih ipd. Ob imenovanju funkcije pridobi tudi poseben status s strani ministrstva, enako kot sodni izvedenec in sodni cenilec, in za overjanje prevedenih listin prejme štampiljko ter izkaznico in identifikacijsko kartico.