Sončne elektrarne

Najbolj pogoste sončne elektrarne na objektih so postavljene na poševnih strehah družinskih hiš in gospodarskih poslopij, kot so hlevi, skednji, skladišča… Ko projektant potrdi ustreznost strešne konstrukcije, je montaža enostavna. Lastnosti strehe, razen drugačnega izgleda, ostanejo nespremenjene. Fotonapetostne module sončne elektrarne je mogoče postaviti tudi na ravno streho, na kateri se s podkonstrukcijo ustvari potreben naklon za maksimalni izkoristek sončnega sevanja. Montaža na ravne strehe je najbolj značilna za industrijske in trgovske hale. Če gre za novogradnjo ali prenovo cele strešne konstrukcije, je smiselna integrirana strešna montaža. Poševna streha ima namesto kritine vgrajene fotonapetostne module. Takšen objekt je lep na pogled, streha pa je maksimalno izkoriščena za pridobivanje električne energije iz sončne elektrarne. Če imamo na razpolago veliko ravno in neprekinjeno fasado , ki je usmerjena na jug ali jugovzhod, se lahko fotonapetostni moduli montirajo v fasado, ki postane tudi zunanja stena objekta z lastnostmi zaščite in toplotne izolacije. Za maksimalni izkoristek sončnega sevanja je pomembno, da ni zraven senčenja sosednjih objektov. Na primer Hotel Bioterme v Mali Nedelji velik del električne energije za svoje potrebe pridobiva iz lastne sončne elektrarne. Fotonapetostni moduli so postavljeni na ravni strehi in tudi montirani v stekleno fasado.

Kaj je fotovoltaika

Fotovoltaika je pravzaprav veda oziroma pojem, ki označuje pridobivanje električne energije na povsem naraven način. Fotovoltaika pomeni namreč, da se električna energija pridobiva s pomočjo sončne energije, in sicer preko sončnih celic, ki so vgrajene v sončno elektrarno. Pomeni torej, da je fotovoltaika prisotna vedno, kadar vidimo sončno elektrarno, ki pa je lahko postavljena danes že praktično na vseh mestih. Sicer fotovoltaika ni ravno najcenejši način pridobivanja elektrike, vendar pa je popolnoma naraven in se lahko doseže učinkovita raba energije, prav tako pa nič ne uničujemo okolja in mu nič ne škodimo. Zato lahko tudi rečemo, da je fotovoltaika način pridobivanja elektrike v prihodnosti.

Sončne elektrarne na novogradnji

Sončne elektrarne se navadno najenostavneje vgradijo takrat, ko se objekt gradi. Razlog za to je, da se že takoj pri gradnje vgradijo sončne elektrarne in hkrati vse poveže, na pa da moramo kasneje še na novo povezati napeljavo. Pravzaprav so na ta način tudi stroški precej nižji, pa čeprav mnogim že zaradi same gradnje primanjkuje denar in si tako dodatno investicijo kar težko privoščijo. Vendar pa je kasneje potrebno stanovanje prekopati, ponovno napeljati povezave in potem ponovno spraviti v prvotno stanje. Na kratko torej pomeni, da vgradnja sončne elektrarne povzroči manj stroškov, zato je veliko bolje, da še zberemo še nekaj več denarja pri sami gradnji.

Sončna elektrarna na hišah

Sončna elektrarna se danes vedno pogosteje pojavlja tudi na strehah privatnih hiš in novogradnjah. Razlog za to je, da se električna energija zelo draži. Če pa je na naši strehi sončna elektrarna, pa nismo toliko podvrženi draženju elektrike, saj nismo toliko odvisni od električnih distributerjev, ker elektriko proizvaja naša sončna elektrarna, ki jo imamo na strehi. Sicer je res, da je začetna investicija bolj visoka in mora miniti kar nekaj let, da se povrne, vendar pa se sončna elektrarna povrne v manj kot deset letih. Sicer pa se take elektrarne na hišah bolj uporabljajo za gretje vode, saj se navadno namesti manjše elektrarne. Lahko pa se odločimo tudi za večjo izvedbo in proizvajamo tudi elektriko.