Sončne elektrarne

Category Perilo

Najbolj pogoste sončne elektrarne na objektih so postavljene na poševnih strehah družinskih hiš in gospodarskih poslopij, kot so hlevi, skednji, skladišča… Ko projektant potrdi ustreznost strešne konstrukcije, je montaža enostavna. Lastnosti strehe, razen drugačnega izgleda, ostanejo nespremenjene. Fotonapetostne module sončne elektrarne je mogoče postaviti tudi na ravno streho, na kateri se s podkonstrukcijo ustvari potreben naklon za maksimalni izkoristek sončnega sevanja. Montaža na ravne strehe je najbolj značilna za industrijske in trgovske hale. Če gre za novogradnjo ali prenovo cele strešne konstrukcije, je smiselna integrirana strešna montaža. Poševna streha ima namesto kritine vgrajene fotonapetostne module. Takšen objekt je lep na pogled, streha pa je maksimalno izkoriščena za pridobivanje električne energije iz sončne elektrarne. Če imamo na razpolago veliko ravno in neprekinjeno fasado , ki je usmerjena na jug ali jugovzhod, se lahko fotonapetostni moduli montirajo v fasado, ki postane tudi zunanja stena objekta z lastnostmi zaščite in toplotne izolacije. Za maksimalni izkoristek sončnega sevanja je pomembno, da ni zraven senčenja sosednjih objektov. Na primer Hotel Bioterme v Mali Nedelji velik del električne energije za svoje potrebe pridobiva iz lastne sončne elektrarne. Fotonapetostni moduli so postavljeni na ravni strehi in tudi montirani v stekleno fasado.