Peščica varnostnikov v nočnih lokalih

Medijsko odmevni dogodki, kot so Lipa, Global, Roxly in podobni, se nanašajo na varovanje nočnih lokalov, v katerih varuje manj kot dva odstotka vseh varnostnikov. Članki o teh dogodkih prikazujejo vse varnostnike v slabem pomenu besede popolnoma neupravičeno. Kdor želi varnostna podjetja prikazati v slabi luči, se sklicuje na varovanje nočnih lokalov, čeprav ga opravlja le peščica varnostnih podjetij.

Praviloma se to dogaja tudi pri spremembah zakonodaje. Z vsakim novim zakonom se nerazumljivo zaostrujejo pogoji za izvajanje zasebnega varovanja. S tem močno povečujejo stroške izvedbe storitev in na ta način težko zadostijo zahtevam naročnikov zasebnega varovanja, ki večinoma izhajajo iz gospodarstva.

Redarji namesto varnostniki?
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je že pred časom predlagala, da se varovanje nočnih lokalov zaradi svoje specifike izloči iz Zakona o zasebnem varovanju in se ga organizira na drug način. Predlagala je tudi, da bi bil naziv za ljudi, ki varujejo nočne lokale, redar namesto varnostnik, saj v nasprotnem ne bo konca blatenja poklica varnostnika.

Kakovost dela je odvisna predvsem od vodenja, vemo tudi, da se vsaki sredini najde črna ovca. Kljub temu lahko podamo splošno oceno, da varnostniki v Sloveniji svoje delo opravljajo dobro in da so zaupanja vredni ljudje.

Kaj je požarna varnost

Verjetno odgovor na vprašanje: kaj je požarna varnost ni prav težko. Je varnost, ki nas varuje in usmerja v primeru požara. Je tudi prav poseben pravilnik. Tako lahko rečemo, da požarna varnost varuje naša življenja, pred požarom pa nas obvešča, kako moramo ravnati v primeru požara, da je za nas čim bolj varno. Požarna varnost namreč zahteva, da je v vsakem večstanovanjskem objektu, prav tako pa tudi v objektu, kjer se zadržuje več ljudi, izobešen požarni red, torej načrt stavbe in evakuacijskih poti. Prav tako pa tudi požarna varnost zahteva občasno usposabljanje ljudi, predvsem otrok in seveda tudi gasilcev. Le ti seveda delujejo po zahtevah požarne varnosti. Preberite še veliko več o požarni varnosti na strani http://www.vroci-nasveti.com/zakaj-je-pomemben-pozarni-red/.

Kaj je varnost pri delu

Varnost pri delu je del zakonika, ki ga v Republiki Sloveniji ureja kar nekaj zakonov. Te zakoni, ki urejajo varnost pri delu, skrbijo za vse zaposlene, tiste, ki delo preko študentske napotnice, avtorskih pogodb ipd. da imajo ustrezne delovne pogoje.

Torej, da je v prvi vrsti  poskrbljeno za varnost, nato pa tudi, da je ustrezna temperatura, čist zrak, …Če zakona, ki ga ureja ne bi bilo, si lahko le predstavljamo, v kakšnih delovnih pogojih bi ljudje delali ter koliko nesreč bi se ob tem zgodilo. Prav tako zakon tudi določa, da mora lastnik (največkrat gre za proizvodnje) podjetja za varnost pri delu poskrbeti najmanj na vsaka tri leta, ko sledi pregled. Še več o varnosti najdete na http://www.vroci-nasveti.com/izjava-o-varnosti-z-oceno-tveganja-pomeni/.

Delo in varstvo pri delu

Varstvo pri delu, ki ga lahko opravite v Projekt varnost podjetju, je pomembno pri vsakem delu, ki se ga lotimo. Žal se pa vse premalokrat zavedamo, da je lahko vsako delo nevarno. Varstvo pri delu je zelo pomembno za vsakega, ki se loti dela, ne glede na težavnost ali odgovornosti, saj je vsako delo lahko nevarno, če se ga ne lotimo pravilno. Pri vsakem delu so lahko nepričakovani dogodki.

Varstvo pri delu je še posebno pomembno, ko se zaposli novi delavec, ne glede na položaj in kaj bo opravljal v tem podjetju. Kot smo že rekli je vsako delo lahko nevarno zato je pravilno, da vsak zaposleni ve kje je spravljen gasilski aparat in prva pomoč. Gasilski aparat vemo, da mora biti na vidnem mestu, da ga vsakdo opazi v paniki, ko nastane pogosto ob nesrečah. Tako lahko marsikomu rešimo življenje in omejimo škodo, ki je nastala ob nesreči. Nesreča se lahko hitro zgodi, zato je pomembno da takrat nismo panični.

Sorodna novica: Zakaj je pomemben požarni red