Peščica varnostnikov v nočnih lokalih

Category Varnost

Medijsko odmevni dogodki, kot so Lipa, Global, Roxly in podobni, se nanašajo na varovanje nočnih lokalov, v katerih varuje manj kot dva odstotka vseh varnostnikov. Članki o teh dogodkih prikazujejo vse varnostnike v slabem pomenu besede popolnoma neupravičeno. Kdor želi varnostna podjetja prikazati v slabi luči, se sklicuje na varovanje nočnih lokalov, čeprav ga opravlja le peščica varnostnih podjetij.

Praviloma se to dogaja tudi pri spremembah zakonodaje. Z vsakim novim zakonom se nerazumljivo zaostrujejo pogoji za izvajanje zasebnega varovanja. S tem močno povečujejo stroške izvedbe storitev in na ta način težko zadostijo zahtevam naročnikov zasebnega varovanja, ki večinoma izhajajo iz gospodarstva.

Redarji namesto varnostniki?
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je že pred časom predlagala, da se varovanje nočnih lokalov zaradi svoje specifike izloči iz Zakona o zasebnem varovanju in se ga organizira na drug način. Predlagala je tudi, da bi bil naziv za ljudi, ki varujejo nočne lokale, redar namesto varnostnik, saj v nasprotnem ne bo konca blatenja poklica varnostnika.

Kakovost dela je odvisna predvsem od vodenja, vemo tudi, da se vsaki sredini najde črna ovca. Kljub temu lahko podamo splošno oceno, da varnostniki v Sloveniji svoje delo opravljajo dobro in da so zaupanja vredni ljudje.