Projektiranje v varnostnem podjetju

V varnostnem podjetju imajo projektanti raznoliko delo. Glede na potrebe podjetja izdelujejo zelo različne vrste projektov tehničnega varovanja. Več o tem razlaga direktor projektive v Sintalu Igor Rot.

V koncernu Sintal projektant lahko projektira recimo:
• protivlomni sistem,
• protipožarni sistem,
• detekcija plina,
• video nadzorni sistem,
• sistem kontrole pristopa,
• protiropni sistem,
• elektronski sistem za zaznavanje kraj in
• drugo (npr. domofonski sistem, registracija del. časa,..).

Glede na namen izdelujemo pretežno projekte izvedenih del (PID), projekte za izvedbo (PZI) in projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), včasih pa tudi ostale projekte po Zakonu o graditvi objektov. Predvsem v zadnjih petih letih je bilo glede na prejšnja leta zaznati velik porast projektov PZI in PGD projektov. Tesno sodelujemo tudi z drugimi projektanti, ki projektirajo našo opremo.

Projektant ima široko področje dela
Poleg projektiranja v projektivi sledimo novostim na področju tehničnega varovanja, pripravljamo tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnični opisi posameznih elementov tehničnega varovanja ali sistemov), skrbimo za certificiranje opreme in izdelujemo izjave o skladnosti ter nudimo tehnično podporo in svetovanjem našim naročnikom.

Sintal in kakovost: Notranja nadzorna služba

Organizacije, ki želijo dosegati najvišjo možno raven kakovosti, se poleg zunanjega nadzora s strani pristojnih institucij in nenazadnje javnosti poslužujejo tudi notranje kontrole. Gre za organizacije, ki raje odkrijejo napako, da jo lahko popravijo, kot da bi ta ostala skrita – morda tudi za vedno.

Nadzorna služba Sintala je neodvisen del koncerna

Podjetje Sintal je v januarju leta 2008 ustanovilo neodvisno nadzorno službo za izvajanje nalog notranjega nadzora varnostnikov na področju Ljubljane s širšo okolico. Nadzorna služba je neodvisen del koncerna Sintal in je kot taka odgovorna samo upravi koncerna. Od ustanovitve do danes se je ta oblika dela razširila na vsa področja delovanja, kjer je prisotno varnostno osebje. Razširil se je tudi lokacijski obseg, in sicer po vsej Sloveniji in v vsa podjetja koncerna Sintal.

Širitev na vsa področja
Nadzorniki so v začetku delovali predvsem na področju fizičnega varovanja, že v naslednjem letu pa se je področje nadzora pričelo širiti tudi na področje prevoza denarja in vrednostnih pošiljk, intervencije, tehnike, operaterjev varnostno nadzornega centra, telesnih stražarjev, ter ostalega varnostnega osebja.

Namen nadzorov je povečati urejenost in enotnost zunanje podobe varnostnega osebja ter zagotavljanje kakovosti storitev.

Peščica varnostnikov v nočnih lokalih

Medijsko odmevni dogodki, kot so Lipa, Global, Roxly in podobni, se nanašajo na varovanje nočnih lokalov, v katerih varuje manj kot dva odstotka vseh varnostnikov. Članki o teh dogodkih prikazujejo vse varnostnike v slabem pomenu besede popolnoma neupravičeno. Kdor želi varnostna podjetja prikazati v slabi luči, se sklicuje na varovanje nočnih lokalov, čeprav ga opravlja le peščica varnostnih podjetij.

Praviloma se to dogaja tudi pri spremembah zakonodaje. Z vsakim novim zakonom se nerazumljivo zaostrujejo pogoji za izvajanje zasebnega varovanja. S tem močno povečujejo stroške izvedbe storitev in na ta način težko zadostijo zahtevam naročnikov zasebnega varovanja, ki večinoma izhajajo iz gospodarstva.

Redarji namesto varnostniki?
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je že pred časom predlagala, da se varovanje nočnih lokalov zaradi svoje specifike izloči iz Zakona o zasebnem varovanju in se ga organizira na drug način. Predlagala je tudi, da bi bil naziv za ljudi, ki varujejo nočne lokale, redar namesto varnostnik, saj v nasprotnem ne bo konca blatenja poklica varnostnika.

Kakovost dela je odvisna predvsem od vodenja, vemo tudi, da se vsaki sredini najde črna ovca. Kljub temu lahko podamo splošno oceno, da varnostniki v Sloveniji svoje delo opravljajo dobro in da so zaupanja vredni ljudje.