Projektiranje v varnostnem podjetju

Category Varnost

V varnostnem podjetju imajo projektanti raznoliko delo. Glede na potrebe podjetja izdelujejo zelo različne vrste projektov tehničnega varovanja. Več o tem razlaga direktor projektive v Sintalu Igor Rot.

V koncernu Sintal projektant lahko projektira recimo:
• protivlomni sistem,
• protipožarni sistem,
• detekcija plina,
• video nadzorni sistem,
• sistem kontrole pristopa,
• protiropni sistem,
• elektronski sistem za zaznavanje kraj in
• drugo (npr. domofonski sistem, registracija del. časa,..).

Glede na namen izdelujemo pretežno projekte izvedenih del (PID), projekte za izvedbo (PZI) in projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), včasih pa tudi ostale projekte po Zakonu o graditvi objektov. Predvsem v zadnjih petih letih je bilo glede na prejšnja leta zaznati velik porast projektov PZI in PGD projektov. Tesno sodelujemo tudi z drugimi projektanti, ki projektirajo našo opremo.

Projektant ima široko področje dela
Poleg projektiranja v projektivi sledimo novostim na področju tehničnega varovanja, pripravljamo tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnični opisi posameznih elementov tehničnega varovanja ali sistemov), skrbimo za certificiranje opreme in izdelujemo izjave o skladnosti ter nudimo tehnično podporo in svetovanjem našim naročnikom.