Projektiranje v varnostnem podjetju

V varnostnem podjetju imajo projektanti raznoliko delo. Glede na potrebe podjetja izdelujejo zelo različne vrste projektov tehničnega varovanja. Več o tem razlaga direktor projektive v Sintalu Igor Rot.

V koncernu Sintal projektant lahko projektira recimo:
• protivlomni sistem,
• protipožarni sistem,
• detekcija plina,
• video nadzorni sistem,
• sistem kontrole pristopa,
• protiropni sistem,
• elektronski sistem za zaznavanje kraj in
• drugo (npr. domofonski sistem, registracija del. časa,..).

Glede na namen izdelujemo pretežno projekte izvedenih del (PID), projekte za izvedbo (PZI) in projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), včasih pa tudi ostale projekte po Zakonu o graditvi objektov. Predvsem v zadnjih petih letih je bilo glede na prejšnja leta zaznati velik porast projektov PZI in PGD projektov. Tesno sodelujemo tudi z drugimi projektanti, ki projektirajo našo opremo.

Projektant ima široko področje dela
Poleg projektiranja v projektivi sledimo novostim na področju tehničnega varovanja, pripravljamo tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnični opisi posameznih elementov tehničnega varovanja ali sistemov), skrbimo za certificiranje opreme in izdelujemo izjave o skladnosti ter nudimo tehnično podporo in svetovanjem našim naročnikom.

Peščica varnostnikov v nočnih lokalih

Medijsko odmevni dogodki, kot so Lipa, Global, Roxly in podobni, se nanašajo na varovanje nočnih lokalov, v katerih varuje manj kot dva odstotka vseh varnostnikov. Članki o teh dogodkih prikazujejo vse varnostnike v slabem pomenu besede popolnoma neupravičeno. Kdor želi varnostna podjetja prikazati v slabi luči, se sklicuje na varovanje nočnih lokalov, čeprav ga opravlja le peščica varnostnih podjetij.

Praviloma se to dogaja tudi pri spremembah zakonodaje. Z vsakim novim zakonom se nerazumljivo zaostrujejo pogoji za izvajanje zasebnega varovanja. S tem močno povečujejo stroške izvedbe storitev in na ta način težko zadostijo zahtevam naročnikov zasebnega varovanja, ki večinoma izhajajo iz gospodarstva.

Redarji namesto varnostniki?
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je že pred časom predlagala, da se varovanje nočnih lokalov zaradi svoje specifike izloči iz Zakona o zasebnem varovanju in se ga organizira na drug način. Predlagala je tudi, da bi bil naziv za ljudi, ki varujejo nočne lokale, redar namesto varnostnik, saj v nasprotnem ne bo konca blatenja poklica varnostnika.

Kakovost dela je odvisna predvsem od vodenja, vemo tudi, da se vsaki sredini najde črna ovca. Kljub temu lahko podamo splošno oceno, da varnostniki v Sloveniji svoje delo opravljajo dobro in da so zaupanja vredni ljudje.

Delo in varstvo pri delu

Varstvo pri delu, ki ga lahko opravite v Projekt varnost podjetju, je pomembno pri vsakem delu, ki se ga lotimo. Žal se pa vse premalokrat zavedamo, da je lahko vsako delo nevarno. Varstvo pri delu je zelo pomembno za vsakega, ki se loti dela, ne glede na težavnost ali odgovornosti, saj je vsako delo lahko nevarno, če se ga ne lotimo pravilno. Pri vsakem delu so lahko nepričakovani dogodki.

Varstvo pri delu je še posebno pomembno, ko se zaposli novi delavec, ne glede na položaj in kaj bo opravljal v tem podjetju. Kot smo že rekli je vsako delo lahko nevarno zato je pravilno, da vsak zaposleni ve kje je spravljen gasilski aparat in prva pomoč. Gasilski aparat vemo, da mora biti na vidnem mestu, da ga vsakdo opazi v paniki, ko nastane pogosto ob nesrečah. Tako lahko marsikomu rešimo življenje in omejimo škodo, ki je nastala ob nesreči. Nesreča se lahko hitro zgodi, zato je pomembno da takrat nismo panični.

Sorodna novica: Zakaj je pomemben požarni red