Sintal in kakovost: Notranja nadzorna služba

Category Varnost

Organizacije, ki želijo dosegati najvišjo možno raven kakovosti, se poleg zunanjega nadzora s strani pristojnih institucij in nenazadnje javnosti poslužujejo tudi notranje kontrole. Gre za organizacije, ki raje odkrijejo napako, da jo lahko popravijo, kot da bi ta ostala skrita – morda tudi za vedno.

Nadzorna služba Sintala je neodvisen del koncerna

Podjetje Sintal je v januarju leta 2008 ustanovilo neodvisno nadzorno službo za izvajanje nalog notranjega nadzora varnostnikov na področju Ljubljane s širšo okolico. Nadzorna služba je neodvisen del koncerna Sintal in je kot taka odgovorna samo upravi koncerna. Od ustanovitve do danes se je ta oblika dela razširila na vsa področja delovanja, kjer je prisotno varnostno osebje. Razširil se je tudi lokacijski obseg, in sicer po vsej Sloveniji in v vsa podjetja koncerna Sintal.

Širitev na vsa področja
Nadzorniki so v začetku delovali predvsem na področju fizičnega varovanja, že v naslednjem letu pa se je področje nadzora pričelo širiti tudi na področje prevoza denarja in vrednostnih pošiljk, intervencije, tehnike, operaterjev varnostno nadzornega centra, telesnih stražarjev, ter ostalega varnostnega osebja.

Namen nadzorov je povečati urejenost in enotnost zunanje podobe varnostnega osebja ter zagotavljanje kakovosti storitev.