Prevodi

Category Prevajanje

Slovensko gospodarstvo je sicer majhno, a je odprto in zelo izvozno naravnano. Posledično je veliko slovenskih podjetij, ki potrebujejo prevajalske storitve, saj morajo prevajati dokumentacijo, ki spremlja njihove izdelke oziroma storitve. Prevodi so tako zvesti spremljevalci trgovcev. Vsak izdelek, ki ga nek trgovec želi podati na trg, mora imeti ustrezen prevod, v katerem je prodajni izdelek opisan. To so lahko zgolj krajša besedila, ki jih najdemo na izdelkih, ali pa obsežnejša, kot so na primer navodila priložena določenim aparatom. Pri tem so najpogostejši prav angleški prevodi, ker angleščina trenutno velja kot “standardni” prvi tuji jezik v večini držav. Prevodi v angleščino so v izvozno usmerjenih podjetjih tako kar pogosti. So pa tudi eni izmed tistih prevodov, ki jih podjetja pogosto opravijo kar znotraj podjetja. Kadar pa so soočeni s prevodi v jezik, ki ga znotraj podjetja nihče ne obvlada, se morajo obrniti na uradne prevajalce.