Vodni kamen

Category Zdravje

S strokovno analizo ali pa s pomočjo podatkov monitoringa za pitno vodo, ki so dostopni pri upravljalcu vašega vodovoda in morajo biti javno objavljeni, lahko ugotovite, katere snovi vsebuje voda na vašem območju. Uporaba izraza neoporečnost, še ne pomeni, da je voda, ki jo pijete čista. Pomeni le, da meritve kažejo, da je koncentracija snovi v vodi pod dovoljeno mejo, ki je državno predpisana. Tako lahko vaša voda vsebuje kemikalije, kot so npr. nitriti, pesticidi in podobne dodatke. Omeniti je tudi potrebno, da se te meje skozi leta spreminjajo in so vse višje in višje, kar pomeni, da dobivamo vedno več in več kemikalij. Dobro poznavanje vaše vode, pa vam zagotovi njeno ustrezno čiščenje.

V gospodinjstvih se velikokrat srečujemo s pretrdo vodo, kar pomeni skupno vsoto vseh spojin kalcija in magnezija. Trdoto najpogosteje merimo v nemških trdotnih stopnjah (°N), pri čemer predstavlja ena nemška stopinja 10 mg CaO na liter vode. Večina vodovodnih vod ima trdoto med 8 in 12 °N, nekatere tudi več, kar pomeni srednje trdo vodo do trdo vodo. Voda iz pipe lahko vsebuje minerale, kot so kalcij, železo in magnezij itd., ki so običajno v karbonatni obliki. Trda voda pa ima za negativno posledico tudi izločanje vodnega kamna. Vodni kamen je škodljiv pojav na širšem območju Slovenije. Zaradi sprememb hitrosti, smeri, tlaka in temperature vode, se kalciti združujejo in izločajo na grelcih, pipah, ventilih, ceveh ali pa na posodi in kuhinjskem koritu.