Vodovod v Ljubljani

Category vodovod

Mesti vodovod Ljubljane z okolico se oskrbuje z naravno  pitno vodo, katere vir je podzemna voda. Pitna voda vsebuje primerne količine kalcija in magnezija, in ima osvežilen okus, ki je posledica stalne temperature in v vodi prisotnega ogljikovega dioksida in kisika ter mikrobiološke čistosti. Lokalni vodovod ni sistemi pa so napajani iz lastnih, lokalnih vodnih virov, pri čemer je vodni vir lahko tudi ustrezno prečiščena površinska voda, navadno pa je to podzemna voda, ki se jo zajema iz izvirov ali vodnjakov. Lokalni vodovod –i imajo vodo klorirano. Notranji nadzor nad ustreznostjo pitne vode za vodovod se mora opravljati v skladu z določili, ki jih narekuje Pravilnik o pitni vodi.