Vrste vrat

Category Okna

Poznamo različna vrata, ki jih lahko ločimo glede na to, kje se nahajajo. Tudi vi imate doma različna vrata oz. različne vrste vrat, čeprav se tega morebiti niti ne zavedate.

Prva in najbolj pomembna vrata so vhodna vrata. Vhodna vrata varujejo vaš dom pred vsiljivci in ravno zaradi tega so ta vrata najbolj pomembna. Lahko imajo nameščeno tudi kukalo preko katerega preverite, kdo stoji pred vrati. Včasih imajo ta vrata lahko nameščena tudi stekla, a le ta so običajno takšna, da se skozi njih ne vidi nič ali bore malo.

Notranja vrata se od vhodnih razlikujejo po tem, da so nameščena v notranjosti in ločijo posamezne prostore med seboj. Običajno so precej manj masivna in močna od tistih, ki so nameščena na vhodu. Tudi ta imajo lahko stekleni del, lahko so popolnoma lesena ali iz kakšnih drugih materialov, pogosto pa so tudi steklena.

Tretja, a nikakor zadnja vrsta, so garažna vrata. Garažna vrata so običajno precej večja od vseh ostalih, saj se skozi njih peljejo avtomobili. Večja so tako po širini kot višini, tudi odpirajo se največkrat drugače. Tudi ta vrata so lahko izpostavljena tatovom, zlasti, če se vaša garaža povezuje tudi v bivalni del in lahko tako pridejo do vaših dobrin.