T2 Logo

Brezžični internet, poslovna in gospodinjska tehnika

Category Storitve

Brezžični internet je vedno bolj standardna poslovna, zasebna oziroma gospodinjska tehnika.

Veliko število gospodinjstev ima brezžični internet, zato postaja vedno bolj standardna oprema. Poslovni prostori, javne zgradbe ali javna mesta pa brezžični internet uporabljajo tudi kot merilo standarda ali razvitosti. Večjo težo pri standardu ali razvitosti ima verjetno brezžični internet v javnih mestih ali javnih prostorih. V poslovnih prostorih je že lep čas nekaj samoumevnega uporaba brezžične informacijsko komunikacijske tehnologije. Poslovna okolja so bila tudi med prvimi, ki so zaznale prednosti brezžične povezave. Lahko si zgolj predstavljamo težavnost fizične povezave večjega števila stacionarnih računalnikov ter na drugi strani poenostavitev njihove povezave z brezžično tehnologijo. Poenostavitev povezave pa je zgolj drobec v mozaiku pridobljenih prednosti z uporabo brezžične povezave. Bolj razvite družbe brezžični internet na javnih mestih tudi zelo pametno izkoriščajo. Ker sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija omogoča pridobivanje podatkov o lokaciji ter druge podatke uporabnika, lahko to urbano okolje s pridom izkoristi v splošno korist. Primer je javni prevoz, s katerim se v večjih urbanih okoljih skoraj izključno potuje. Javni prevoz lahko pomaga brezžični internet urejati predvsem ob potrebah prevoza večjega števila oseb. To so lahko športni, kulturni, glasbeni in drugi dogodki, ki privabijo večje število ljudi. Pred pričetkom in ob zaključku takega dogodka se izrazito poveča število potnikov javnega prevoza, praktično ga lahko merimo s kapaciteto prostora na katerem se dogodek odvija ali na druge naprednejše načine. Skladno s pridobljenimi informacijami o predvidenem povečani potrebi po javnem prevozu se obstoječim kapacitetam javnega prevoza dodajo ustrezno večje dodatne kapacitete. Pred začetkom dogodka in ob njegovem zaključku. To je zgolj ena od možnosti, ki kaže kako koristen je brezžični internet na javnih mestih. Seveda je možnosti še neskončno več, mnogih se niti ne zavedamo koliko vsakdanjih stvari je možno poenostaviti z uporabo brezžične spletne povezave.

Brezžični internet ima nešteto število prednosti ter tudi obsežen neizkoriščen potencial. Več o T-2 ponudbi si preberite tukaj.